top of page
Tìm kiếm

ÊN-GHÊ-ĐI – ĐỊA DANH NỔI TIẾNG TRONG KINH THÁNH TẠI SA-MẠC NEGEV NGÀY NAY
Trong Giô-suê 15:62 , Ên-ghê-đi ( Ein Gedi ) được liệt kê trong số các thành phố hoang vu của chi phái Giu-đa trong sa mạc Bê-tha-ni , và trong Ê-xê-chi-ên 47:10 , người ta tiên tri rằng một ngày nào đó “Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên-Ghê-đi cho đến Ên-Ê-la-im sẽ làm một nơi để giăng lưới; những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn.”


Chạy trốn khỏi Vua Sau-lơ , Đa-vít ẩn náu trong các thành trì tại Ên-ghê-đi ( 1 Sa-mu-ên 23:29 và 24: 1–2 ) và Sau-lơ tìm kiếm ông “các hòn đá của dê rừng.” ( 1 Sa-mu-ên 24 : 2 ). Thi thiên 63 , có phụ đề là Thi thiên của Đa-vít khi ông ở trong đồng vắng của Giu-đa , đã được liên kết với chuyến đi của Đa-vít trong sa mạc Ên-ghê-đi.


Trong 2 Sử ký 20: 2 , Ên-ghê-đi được xác định với Hazazon-tamar , “Hát-sát-son-Tha-ma, cũng gọi là Ên-Ghê-đi.” Đây chính là “phần [đất] của cây chà là", vì những lùm cọ bao quanh nó, nơi người Mô-áp và người Ammonit tập trung để chiến đấu với Josaphat , vua của Giu-đa .


Trong Sáng thế ký 14: 7 , Hát-sát-son-Tha-ma được đề cập đến là một thành phố Amorite , do Kết-rô-Lao-me đốt cháy trong cuộc chiến chống lại các thành phố của vùng đồng bằng .


Bài ca ( Song of Solomon 1:14 ) nói về “vườn nho Ên-Ghê-đi” như là một nơi phước hạnh


Và dưới đây là hình ảnh của Ên-Ghê-đi ngày nay chỉ cách Jerusalem khoảng một giờ lái xe, Ên-Ghê-đi - ngay gần Biển Chết - thực sự là một ốc đảo trong sa mạc. Với cây xanh mát, hồ bơi nước và cảnh núi non, luôn là niềm yêu thích của du khách và người dân địa phương!


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamCommentaires


bottom of page