top of page
Tìm kiếm

Ý NGHĨA CỦA LỄ CHUỘC TỘI – YOM KIPPUR – LỄ QUAN TRỌNG VÀ LINH THIÊNG NHẤT CỦA NGƯỜI DO THÁI


Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng Tishrei năm 5784 theo Lịch Do Thái Giáo. Yom Kippur hay Lễ Chuộc Tội bắt đầu vào ngày thứ 10 của tháng Tishrei. Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur) là một ngày lễ đặc biệt quan trọng với người Do Thái. Đây là ngày lễ mà Đức Chúa Trời truyền cho mọi người cư ngụ tại xứ Do Thái, bất kể đó là người bản xứ hay ngoại kiều, đều phải tuân giữ, “Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi;” Lê-vi- ký 16:29.


Kinh Thánh nói với dân sự trong thời cựu ước thì như là một LỆ ĐỊNH ĐỜI ĐỜI mà họ cần phải làm theo (Lê-vi Ký 16:29-34). Lệ định này cũng được nhắc lại Lê-vi-ký 23:26-32 như là một lệnh truyền cần phải thực hiện cách nghiêm túc.


Chính vì vậy mà Yom Kippur là ngày linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái, ngày mà Chúa dạy họ phải có sự “nhóm hiệp thánh” Lê-vi ký 23:26. Yom Kippur cũng là ngày mà họ tin là họ sẽ gần gũi Đức Chúa Trời và bản chất của tâm hồn họ nhất.


Yom Kippur có nghĩa là "Ngày của Sự Chuộc Tội". Yom ( יוֹם ) có nghĩa là “ngày” trong tiếng Do Thái và Kippur ( כִּפּוּר) xuất phát từ một gốc có nghĩa là “để chuộc tội”, Kippur cũng có nghĩa là “để tẩy sạch”. Vào ngày này tại nhà Hội Do Thái sẽ có các nghi lễ để chuộc tội cho mọi người để làm sạch con người tội lỗi. Và như câu nói, " vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch: chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. " Lê vi ký 16:30


Trước đó, họ có một ngày gọi là Erev Yom Kippur (đêm trước của lễ chuộc tội) là ngày trước Yom Kippur, tương ứng với ngày thứ chín của tháng Tishrei. Vào ngày này, người Do thái cầu nguyện vào buổi sáng, xin người khác tha thứ, làm từ thiện , thực hiện nghi lễ kapparot , cầu nguyện vào buổi chiều, ăn một bữa ăn trước khi bước vào Yom Kippur là ngày họ kiêng ăn.


Vào NGÀY LỄ CHUỘC TỘI Yom Kippur, người Do Thái sẽ “phải ép (lam khổ) tâm hồn (linh hồn) mình” Kinh Thánh chép “Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Và hễ ai làm một công việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình.” Lê vi ký 23:29-30. Trong ngày này người Do Thái sẽ kiêng ăn uống, không tắm rửa, không bôi kem các loại, không đi giày, kiêng quan hệ vợ chồng. Thay vào đó, người Do Thái sẽ dành cả ngày trong nhà hội để cầu nguyện, để để ăn năn, để xin được tha thứ và được tha thứ.


Người Do Thái tin rằng, vào ngày Rosh Hashanah thì sách sự sống sẽ được mở ra, những gì của một năm sắp đến sẽ được ghi vào trong 10 ngày. Sách này sẽ được đóng lại vào ngày Yom Kippur. Bởi vậy, trước Rosh Hashanah họ có 1 tháng được gọi là tháng kiểm tra lại bản thân, linh hồn của mình. Vào tháng đó ngày nào họ cũng nghe Sofar để được thức tỉnh và 10 ngày trước Yom Kippur họ sẽ ăn năn tội, dành thời gian để xin sự thứ đến từ Chúa.


Trong tiếng Yiddish (tiếng Do Thái hiện đại ), ngày sau Yom Kippur được gọi là "Gott's Nomen". Theo phong tục thì người Do Thái sẽ chúc nhau “gut yom tov” nghĩa là chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Sau ngày Yom Kippur thì người Do Thái cũng sẽ bắt đầu dựng sukkah ( túp lều, mái che có tán lá ) nơi mà năm ngày sau đó họ sẽ đến ngày kỷ niệm lễ Sukkot, đây cũng là một kỳ lễ quan trọng nữa của người Do Thái.


Đất nước Do Thái có rất nhiều những kỳ lễ khác nhau, các kỳ lễ này là những lệ định từ Đức Chúa Trời, phần lớn những điều họ làm trong những ngày này là hướng về Chúa, thờ phượng Chúa. Một trong những chìa khóa dẫn đến sự thành công của người Do Thái đó chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời.


Nguyện xin Chúa dẫn dắt và ở cùng mọi người trong ngày Lễ Chuộc Tội.


Mục Vu Do Thái..Comments


bottom of page