Tìm kiếm

Đất nước Israel trong thời hiện đại là minh chứng cho thấy Kinh Thánh là sự thậtCó rất nhiều lời tiên tri và lời hứa trong Kinh Thánh liên quan đến Y-sơ-ra-ên đã trở thành sự thật, đặc biệt là trong 200 năm qua, mà không ai có thể dự đoán hoặc tưởng tượng được. Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tương lai, báo trước điều đó bằng lời của mình, và Chúa là Đấng luôn giữ lời hứa của mình.


Hơn 300 năm trước, vua Louis XIV, người trị vì nước Pháp, đã yêu cầu nhà triết học và toán học nổi tiếng, Blaise Pascal, chứng minh sự tồn tại của Chúa. Pascal trả lời: “Vâng, thưa Bệ hạ, những người Do Thái! Người Do Thái!” Câu chuyện đáng chú ý về sự sống sót và cuộc hành trình của họ xuyên suốt lịch sử cho đến ngày nay tiết lộ rằng hết lần này đến lần khác, LỜI CHÚA là sự thật.


SỰ NGƯỢC ĐÃI - PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 28


Đúng như Môi-se đã tiên đoán trong Phục truyền luật lệ ký 28, dân tộc Do Thái đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và bị bắt bớ ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Họ đã nhiều lần bị chinh phục bởi các đế chế và chế độ khác nhau, và trong khi sống lưu vong, họ đã phải chịu nhiều cuộc đàn áp. Hàng nghìn người bị tàn sát trong các cuộc Thập tự chinh và hàng triệu người trong các lần diệt chủng. Họ phải chịu đựng những tra tấn của Tòa án dị giáo và bị trục xuất hết nước này đến nước khác. Cuộc đàn áp người Do Thái diễn ra không ngừng và rất mạnh mẽ. Vậy mà bằng cách nào đó, họ vẫn còn sống để kể câu chuyện của dân tộc mình.


MỘT DÂN TỘC ĐƯỢC GÌN GIỮ CÁCH KỲ DIỆU- GIÊ-RÊ-MI 31


Sử sách cho thấy khi các nhóm người phân tán ra khỏi quê hương, họ dần mất đi bản sắc dân tộc và cuối cùng bị đồng hóa hoặc mất đi sau tối đa là năm thế hệ. Nhưng bằng cách nào đó, người dân Israel đã duy trì bản sắc Do Thái của họ trong hàng ngàn năm lưu vong. Điều này cũng rất phi thường. Quả vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, nếu chúng ta tin Kinh Thánh. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa trong Giê-rê-mi 31: 35-36 rằng chừng nào mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vẫn còn tại chỗ, thì Y-sơ-ra-ên vẫn còn là một quốc gia trước mặt Ngài. Và đúng vậy, cả ba vẫn tại chỗ đó vì lời Chúa là thành tín và chân thật, mặc dù chúng ta luôn không như vậy với Ngài.


MỘT QUỐC GIA ĐƯỢC THỐNG NHẤT VÀ PHỤC HỒI - Ê-SAI 49, GIÊ-RÊ-MI 16 VÀ 31, Ê-XÊ-CHI-ÊN 36, A-MỐT 9, XA-CHA-RI 12, VÀ NHIỀU HƠN NỮA!


Bất chấp mọi sự bất lợi, Israel một lần nữa được tuyên bố trở thành một quốc gia trên đất Israel, vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Ngay sau khi Nhà nước Israel được tái lập, 5 đội quân đã tập hợp chống lại đất nước mới toanh để tiêu diệt nó. Thật kỳ diệu, mặc dù rất ít binh lính được huấn luyện hoặc được trang bị vũ khí, bằng một cách kỳ lạ Israel đã chiến thắng cách thuyết phục. Phép màu này được lặp lại một lần nữa trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Lần nào cũng vậy, khi nhìn vào dường như Israel sẽ bị kết liễu, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra: Israel vẫn tồn tại và phát triển. Kể từ đó, người Do Thái tiếp tục trở lại quê hương của họ từ khắp nơi trên thế giới. Họ thành lập nhà nước, chỉ có 6% dân số Do Thái trên thế giới sống ở Israel; ngày nay nó gần như là 50% và đang phát triển đều đặn. Đây là bằng chứng về lời Đức Chúa Trời chính là sự thật. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ đưa dân của Ngài trở lại đất của họ, và Ngài đã thực hiện đúng như lời Ngài đã hứa. Dân Do Thái trở lại Y-sơ-ra-ên mặc dù họ không trung thành nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa, và Ngài vẫn trung thành ngay cả khi chúng ta không trung thành.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

Nguồn từ One Israel

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#Mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #Israel #kinh_thánh #kinhthanh