top of page
Tìm kiếm

ĐẤT NƯỚC ISRAEL TRONG THỜI HIỆN ĐẠI LÀ MINH CHỨNG CHO THẤY KINH THÁNH LÀ SỰ THẬT!
Có rất nhiều lời tiên tri và lời hứa trong Kinh thánh liên quan đến Y-sơ-ra-ên đã trở thành sự thật, đặc biệt là trong 200 năm qua, mà không ai có thể dự đoán hoặc tưởng tượng được. Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tương lai, báo trước điều đó bằng lời của mình, và Chúa là Đấng luôn giữ lời hứa của mình.

Hơn 300 năm trước, vua Louis XIV, người trị vì nước Pháp, đã yêu cầu nhà triết học và toán học nổi tiếng, Blaise Pascal, chứng minh sự tồn tại của Chúa. Pascal trả lời: “Vâng, thưa Bệ hạ, những người Do Thái! Người Do Thái!” Câu chuyện đáng chú ý về sự sống sót và cuộc hành trình của họ xuyên suốt lịch sử cho đến ngày nay tiết lộ rằng hết lần này đến lần khác, LỜI CHÚA là sự thật.


SỰ NGƯỢC ĐÃI - PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 28


Đúng như Môi-se đã tiên đoán trong Phục truyền luật lệ ký 28, dân tộc Do Thái đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và bị bắt bớ ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Họ đã nhiều lần bị chinh phục bởi các đế chế và chế độ khác nhau, và trong khi sống lưu vong, họ đã phải chịu nhiều cuộc đàn áp. Hàng nghìn người bị tàn sát trong các cuộc Thập tự chinh và hàng triệu người trong các lần diệt chủng. Họ phải chịu đựng những tra tấn của Tòa án dị giáo và bị trục xuất hết nước này đến nước khác. Cuộc đàn áp người Do Thái diễn ra không ngừng và rất mạnh mẽ. Vậy mà bằng cách nào đó, họ vẫn còn sống để kể câu chuyện của dân tộc mình.MỘT DÂN TỘC ĐƯỢC GÌN GIỮ CÁCH KỲ DIỆU- GIÊ-RÊ-MI 31


Sử sách cho thấy khi các nhóm người phân tán ra khỏi quê hương, họ dần mất đi bản sắc dân tộc và cuối cùng bị đồng hóa hoặc mất đi sau tối đa là năm thế hệ. Nhưng bằng cách nào đó, người dân Israel đã duy trì bản sắc Do Thái của họ trong hàng ngàn năm lưu vong. Điều này cũng rất phi thường. Quả vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, nếu chúng ta tin Kinh thánh. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa trong Giê-rê-mi 31: 35-36 rằng chừng nào mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vẫn còn tại chỗ, thì Y-sơ-ra-ên vẫn còn là một quốc gia trước mặt Ngài.Và đúng vậy, cả ba vẫn tại chỗ đó vì lời Chúa là thành tín và chân thật, mặc dù chúng ta luôn không như vậy với Ngài.


MỘT QUỐC GIA ĐƯỢC THỐNG NHẤT VÀ PHỤC HỒI - Ê-SAI 49, GIÊ-RÊ-MI 16 VÀ 31, Ê-XÊ-CHI-ÊN 36, A-MỐT 9, XA-CHA-RI 12, VÀ NHIỀU HƠN NỮA!


Bất chấp mọi sự bất lợi, Israel một lần nữa được tuyên bố trở thành một quốc gia trên đất Israel, vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 . Ngay sau khi Nhà nước Israel được tái lập , 5 đội quân đã tập hợp chống lại đất nước mới toanh để tiêu diệt nó. Thật kỳ diệu, mặc dù rất ít binh lính được huấn luyện hoặc được trang bị vũ khí, bằng một cách kỳ lạ Israel đã chiến thắng cách thuyết phục. Phép màu này được lặp lại một lần nữa trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Lần nào cũng vậy, khi nhìn vào dường như Israel sẽ bị kết liễu, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra: Israel vẫn tồn tại và phát triển. Kể từ đó, người Do Thái tiếp tục trở lại quê hương của họ từ khắp nơi trên thế giới. Họ thành lập nhà nước, chỉ có 6% dân số Do Thái trên thế giới sống ở Israel; ngày nay nó gần như là 50% và đang phát triển đều đặn. Đây là bằng chứng về lời Đức Chúa Trời chính là sự thật. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ đưa dân của Ngài trở lại đất của họ, và Ngài đã thực hiện đúng như lời Ngài đã hứa. Dân Do Thái trở lại Y-sơ-ra-ên mặc dù họ không trung thành nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa, và Ngài vẫn trung thành ngay cả khi chúng ta không trung thành.ĐẤT THÁNH Y-SƠ-RA-ÊN CHỨNG MINH LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA TRONG KINH THÁNH LÀ SỰ THẬT. Ê-SAI 27: 6; Ê-SAI 35


“Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất.”


Đức Chúa Trời đã hứa sẽ gửi mưa để nuôi người dân của Ngài, và đáng chú ý là mỗi khi có làn sóng Aliyah (nhập cư) vào Do Thái thì các dữ liệu khí tượng cho thấy, họ những người Do Thái quay trở lại Israel - thì lượng mưa sẽ tăng lên tương ứng để theo kịp họ!


Đất Y-sơ-ra-ên ngày nay đã phát triển và nở rộ, và làm cho trái cây tràn đầy cho thế giới. Thật đúng như lời Chúa đã nói và ngày nay ai cũng công nhận là “sa mạc đã nở hoa” giống như lời Chúa chép trong Ê-sai 35:1 “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường.”


Chẳng những vậy Lời Chúa cũng nói “ Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.” Ê-sai 35: 2


Ê-sai 27 : 6 thì chép “Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, CHẮC SẼ RA TRÁI ĐẦY TRÊN MẶT ĐẤT.”.


Ngày nay, nếu vào các cửa hàng trên khắp thế giới thì chúng ta sẽ thấy những lời này là hiện thực. Các cửa hàng khắp nơi trên đấy bán trái cây, rau và các sản phẩm khác từ Israel, phần lớn chúng được trồng trên sa mạc! Sự phát triển công nghệ của Israel đã giúp họ tìm ra những cách sáng tạo để biến những nơi cằn cỗi nhất trở nên phì nhiêu và năng suất. Cà chua bi được phát minh ở một khu vực gần Biển Chết. Việc biến nước biển thành nước ngọt, hệ thống và phương pháp tưới nhỏ giọt mang tính cách mạng cũng được phát triển ở Israel, điều này đã thay đổi việc canh tác ở các vùng khí hậu nóng đối với nhiều người trên thế giới. Ngoài ra, đã có nhiều bước đột phá lớn trong khoa học và y học khi con người đã được sống và phát triển trở lại trên chính mảnh đất mà Chúa đã ban cho dân tộc Do Thái.


Cũng từ vùng đất này, Chúa Jesus là Đấng Mesia đã được sinh ra. Chính Chúa Jesus cũng đã làm thi hành những phép lạ kỳ diệu để “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát.” Và chính Chúa Jesus đã vạch ra một con đường của sự sống mà “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.” Ê-sai 35 : 5:10


Và Chúa cũng nói lời tiên tri trong Ê-sai 35:2-4 “Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run rẩy! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!” Chúa đã làm những gì Chúa đã nói và Ngài cũng đang tiếp tục làm điều đó.

MỘT NGÔN NGỮ PHỤC SINH – SÔ-PHÔ-NI 3: 9, GIÊ-RÊ-MI 31:23.


“Vì bấy giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài.”


Đúng như lời Chúa hứa, ngôn ngữ Do Thái đã được sống lại sau khi đã trở thành một ngôn ngữ chết trong hàng nghìn năm. Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người điều này đã xảy ra. Quay trở lại những năm 1950, lúc đó đường phố của Israel tràn ngập những ngôn ngữ khác nhau vì mọi người quay trở lại vùng đất thánh từ khắp mọi nơi trên trái đất. Những người này trở thành công dân của Israel với nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau nhưng ngày nay, phần lớn dân số Israel nói tiếng Do Thái như tiếng mẹ đẻ của họ.


Câu chuyện đáng chú ý về việc khôi phục ngôn ngữ Do Thái bắt đầu vào năm 1877, với một người đàn ông trẻ tên là Eliezar ben Yehuda, anh ta nói, “Tôi nghe thấy một giọng nói bên trong đang gọi tôi, hãy hồi sinh dân Y-sơ-ra-ên và ngôn ngữ của nó trong đất của tổ phụ”


Đây không phải là việc dễ dàng nhưng Chúa đã sử dụng người đàn ông trẻ tuổi này để đưa lời của anh ta thành hiện thực. Nhiều người Do Thái vào thời đó không đánh giá cao nỗ lực của Ben-Yehuda trong việc khôi phục lại ngôn ngữ Hebrew . Họ tin rằng tiếng Do Thái, là ngôn ngữ của Kinh thánh, không nên sử dụng để thảo luận về những điều trần tục và không thánh thiện. Thậm chí Theodor Herzl, cha đẻ của phong trào Zion sau khi gặp Ben-Yehuda, đã cho rằng việc tiếng Do Thái trở thành ngôn ngữ hiện đại của người Do Thái là điều nực cười.

Nhưng Chúa có nói với dân Do Thái “Khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời nầy..” (Giê-rê-mi 31:23) “người ta sẽ nói lời này” ở đây chính là tiếng Do Thái. Bởi vì điều đó mà ngày nay, tại Y-sơ-ra-ên, lần đầu tiên kể từ thời Hội thánh đầu tiên, hàng ngàn người Do Thái thời Đấng Mê-si đã đọc Kinh thánh bằng ngôn ngữ gốc - tiếng mẹ đẻ của họ: tiếng Do Thái!


Giờ đây, cùng với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, những người Y-sơ-ra-ên tin rằng họ đang khám phá ra những hiểu biết tuyệt vời trong văn bản Kinh Thánh mà những người không biết đọc tiếng Do Thái không nhìn thấy được. Đây cũng là một công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời của chúng ta.


VÙNG ĐẤT VĨNH CỬU CỦA DÂN TỘC DO THÁI VÀ SỰ THÀNH TÍN CHÚA - SÁNG THẾ KÝ 12;13


Khoảng 4.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho Áp-ra-ham rời khỏi quê hương của mình và chính Chúa đã bảo đảm với ông:


“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. ” (Sáng thế ký 12: 1-3);


Khi ông lựa chọn đi theo sự hướng dẫn của Chúa dù không biết mình đi đâu thì Chúa đã ban cho ông vùng đất mà ông “nhìn thấy”. Kinh Thánh chép “Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.” (Sáng thế ký 13: 14-15). Đây chính là vùng ĐẤT THÁNH Israel ngày nay, lời hứa này mang tính chất bất biến, Chúa nói “ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi ĐỜI ĐỜI”.


Ngày nay, người Do Thái gọi vùng đất Israel là vùng đất vĩnh cửu của họ, thủ đô Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của dân tộc Do Thái. Nếu ai đó đặt câu hỏi rằng liệu lời hứa này có còn tồn tại hay không, thì câu trả lời sẽ là - Đã bao giờ Đức Chúa Trời không giữ lời hứa Ngài chưa?


Không phải ngẫu nhiên mà dân sự của Đức Chúa Trời trở lại vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ tiên của họ - sự phục hồi của họ, mặc dù đầy thử thách và đau buồn đối với nhiều người, nhưng đây chính là sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa là thành tín và chân thật, mặc dù chúng ta không như vậy đối với Ngài.

Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh đã nói “Tôi nghĩ rằng chúng ta không coi trọng đầy đủ đến việc phục hồi người Do Thái. Chúng tôi không nghĩ đủ về nó. Nhưng chắc chắn, nếu có điều gì được hứa trong Kinh thánh thì đó là điều này: Sự phục hồi của dân tộc Do Thái. Tôi tưởng tượng rằng bạn không thể đọc Kinh thánh mà không thấy rõ ràng rằng có một sự phục hồi thực sự của dân tộc Do Thái và đất nước Israel ”.


Chúa đã hứa Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm điều đó, và Chúa đã làm điều Ngài đã hứa. Không phải vì Y-sơ-ra-ên giỏi hơn bất kỳ quốc gia nào khác, ngược lại Đức Chúa Trời đã nói “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác.” (Phục truyền luật lệ ký 7: 7)

Quả thật như vậy, Chúa là Đấng luôn giữ lời hứa của chính Ngài. Từ thời của tổ phụ Áp-ra-ham cho đến đến các đường phố của Y-sơ-ra-ên ngày nay. Câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên được thấy, được kể ở mọi nẻo đường chứng tỏ rằng trong khi chúng ta làm cho Đức Chúa Trời thất vọng hết lần này đến lần khác, thì Ngài là người trung thành và lời Ngài là thật.


Ngày nay khi chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của dân Do Thái tại vùng đất vĩnh cửu của họ, chúng ta hãy nhận ra câu chuyện sử thi về lòng thành tín của Đức Chúa Trời, không chỉ được thể hiện trong các trang Kinh thánh, mà còn trong chính mảnh đất mà Ngài đã hứa với tổ tiên của dân tộc này hàng ngàn năm trước.


Ngài là cùng một Đức Chúa Trời, hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên giữ lời hứa của mình!


Và nếu Đức Chúa Trời đã làm tất cả những điều này cho Y-sơ-ra-ên, bạn cũng có thể tin tưởng vào thành tín Chúa trên đời sống của chính bạn ngày hôm nay.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#israel

#vùng_đất_israel

bottom of page