top of page
Tìm kiếm

Đất Thánh Y-sơ-ra-ên chứng minh lời tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh là sự thật Êsai 27:6, Êsai 35“Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất.”


Đức Chúa Trời đã hứa sẽ gửi mưa để nuôi người dân của Ngài, và đáng chú ý là mỗi khi có làn sóng Aliyah (nhập cư) vào Do Thái thì các dữ liệu khí tượng cho thấy, họ những người Do Thái quay trở lại Israel - thì lượng mưa sẽ tăng lên tương ứng để theo kịp họ!


Đất Y-sơ-ra-ên ngày nay đã phát triển và nở rộ, vùng đất thánh đã làm cho trái cây tràn đầy cho thế giới. Thật đúng như lời Chúa đã nói và ngày nay ai cũng công nhận là “sa mạc đã nở hoa” giống như lời Chúa chép trong Ê-sai 35:1 “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường.”

Chẳng những vậy Lời Chúa cũng nói “ Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.” Ê-sai 35: 2


Ê-sai 27 : 6 thì chép “Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, CHẮC SẼ RA TRÁI ĐẦY TRÊN MẶT ĐẤT.”.Ngày nay, nếu vào các cửa hàng trên khắp thế giới thì chúng ta sẽ thấy những lời này là hiện thực. Các cửa hàng khắp nơi trên trái đất bán trái cây, rau và các sản phẩm khác từ Israel. Phần lớn chúng được trồng trên sa mạc! Sự phát triển công nghệ của Israel đã giúp họ tìm ra những cách sáng tạo để biến những nơi cằn cỗi nhất trở nên phì nhiêu và năng suất. Cà chua bi được phát minh ở một khu vực gần Biển Chết. Người Do Thái đã biến nước biển thành nước ngọt bằng công nghệ khử muối mặn tại vùng đất này. Hệ thống và phương pháp tưới nhỏ giọt mang tính cách mạng cũng được phát triển ở đất nước Israel, điều này đã thay đổi việc canh tác ở các vùng khí hậu nóng đối với nhiều người trên thế giới. Ngoài ra, đã có nhiều bước đột phá lớn trong khoa học và y học khi con người đã được sống và phát triển trở lại trên chính mảnh đất mà Chúa đã ban cho dân tộc Do Thái.


Cũng từ vùng đất này, Chúa Jesus là Đấng Mesia đã được sinh ra. Chính Chúa Jesus cũng đã làm thi hành những phép lạ kỳ diệu để “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát.” Và chính Chúa Jesus đã vạch ra một con đường của sự sống mà “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.” Ê-sai 35 : 5:10


Và Chúa cũng nói lời tiên tri trong Ê-sai 35:2-4 “Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run rẩy! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!” Chúa đã làm những gì Chúa đã nói và Ngài cũng đang tiếp tục làm điều đó.

Và nói như cách của người Do Thái, nguyện những điều này sẽ đến trong kỳ của chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


コメント


bottom of page