top of page
Tìm kiếm

Đức Chúa Trời Đấng dựng nên thế giới cùng muôn loài vạn vậtMột ngày tốt lành để dành tấm lòng đến tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài, bất kể lúc nào hay ở đâu. Thật như lời Kinh Thánh.


"Đức Chúa Trời ĐÃ DỰNG NÊN THẾ GIỚI và mọi vật trong đó LÀ CHÚA CỦA TRỜI ĐẤT, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài LÀ ĐẤNG BAN SỰ SỐNG, HƠI SỐNG, MUÔN VẬT CHO MỌI LOÀI. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và KHIẾN Ở KHẮP TRÊN MẶT ĐẤT, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, HẦU CHO TÌM KIẾM ĐỨC CHÚA TRỜI, và HẾT SỨC RỜ TÌM cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động,..." Công vụ 17: 24-28.


Mọi công trình do tay loài người làm ra đều sẽ hư mất nhưng lời Chúa vẫn còn lại đời đời. Đền thờ trong chính tấm lòng chúng ta là nơi Chúa vui ngự nếu chúng ta tìm kiếm Chúa.


Nguyện một ngày CHÚA NHẬT tốt lành và bình an đến trên đời sống bạn


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

Ảnh Visit Israel

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam

bottom of page