top of page
Tìm kiếm

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ NÊN THÀNH CÔNG NHƯ NGƯỜI DO THÁI .
Nghiên cứu Kinh Thánh chiếm một vị trí trung tâm trong bối cảnh cuộc sống của người Do Thái, ảnh hưởng đến khát vọng tinh thần của người Do Thái. Đây là cách mà người Do Thái đã trở nên khôn ngoan, thành công và được phước. Dưới đây là một số điều mà chúng ta cần học theo để trở nên thành công như họ.


1. ĐỌC, SUY GẪM, LÀM THEO, TRUYỀN LẠI CHO CON CÁI ĐÓ LÀ MỘT ĐIỀU RĂN (MITZVAH) VÀ LÀ MỘT PHƯỚC HẠNH.

Shema - lời tuyên xưng đức tin hay lời cầu nguyện hằng ngày mà mỗi ngày người Do Thái đọc nó hai lần bao gồm mệnh lệnh phải buộc người Do Thái phải “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy.” Phục truyền 6:6-7.


2. ĐÂY LÀ ĐIỀU TỐI THIỂU NHẤT MÀ CON CÁI CHÚA PHẢI LÀM.

Ngay cả những người bận rộn cả ngày để kiếm sống, chăm sóc gia đình thì cũng cần dành thời gian tối thiểu nhất cho lời Chúa. Nói một cách khác thì những công dân hữu ích của thế giới Đức Chúa Trời thì phải dành thời gian để học Kinh Thánh, ít nhất là một ít mỗi sáng, và một phần mỗi tối.


3. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO VIỆC HỌC KINH THÁNH.

Không có giới hạn về thời gian hay không gian nào cho việc học hay suy gẫm lời Chúa. Chúng ta đọc trong Sách Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” lời Kinh Thánh khuyên bảo cần phải học lời Chúa ngày và đêm. Việc SUY GẪM Kinh Thánh sẽ giúp cho người học được may mắn hay thành công và được phước trong đời sống mình.4. HỌC KINH THÁNH GIỐNG NHƯ CHÚNG TA ÔM LẤY ĐỨC CHÚA TRỜI.

Kinh Thánh là tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà chúng ta cần trở nên một trong Chúa vì vậy khi mà tâm trí mình luôn có lời của Chúa thì chúng ta sẽ như là ôm lấy Chúa vào lòng của mình.


5. NGHE LỜI KINH THÁNH CŨNG LÀ ĐƯỢC PHƯỚC.

Đối với người Do Thái thì mỗi một lời trong Kinh Thánh đều có quyền năng cho những người nghe lấy. Người Do Thái cho rằng ngay cả việc chúng ta nghe lời Chúa dầu không hiểu cũng sẽ nhận lấy phước hạnh “Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: SỰ PHƯỚC LÀNH, NẾU CÁC NGƯƠI NGHE theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, mà ta truyền cho ngày nay” Phục 11 :26-27.


6. ĐƯỢC PHƯỚC KHI LÀM THEO LỜI KINH THÁNH.

Người Do Thái được dạy dỗ cần làm theo điều răn của Chúa mà không cần phải hiểu chúng. Mỗi một điều răn được người Do Thái coi như là những viên ngọc trên vương miện, vì vậy làm theo điều răn của Chúa có phước hạnh kèm theo “Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay.” Phục truyền 6:24.


7. THÀNH CÔNG KHI LÀM THEO ĐIỀU RĂN.

Người Do Thái dạy con cái của mình cách để làm theo lời Chúa ngay từ nhỏ, con cái của họ được dạy rằng thành công của họ phụ thuộc vào việc làm theo điều răn của Chúa. Kinh Thánh dạy rằng “Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công” I Các vua 2:3


8. KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ĐỂ BẮT ĐẦU.

Ngay từ khi trẻ bắt đầu biết nói, cha mẹ Do Thái dạy chúng Shema , Torah tzivah và các cụm từ Torah quan trọng khác. Dạy con cái của chúng ta Kinh Thánh, được yêu cầu bởi chính Kinh Thánh, là nghĩa vụ và danh dự của cha mẹ.Trong thời hiện đại, phần lớn việc học Kinh Thánh xảy ra ở trường học ban ngày của người Do Thái , nơi các môn học Torah được giảng dạy trong một phần quan trọng trong ngày. Nhưng dạy dỗ con cái tại gia đình cũng góp phần không kém để cho tương lai của con cái được phước hạnh.


9. HỌC LỜI CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ HÀNH ĐỘNG THẦM LẶNG.

Bước vào một Beit Midrash (trường học Do Thái), và bạn sẽ được chào đón bởi một tiếng chói tai của câu hỏi, rejoinders, lập luận, và thảo luận sôi nổi. Ngay cả khi học một mình, người Do Thái cũng đọc to hoặc ngâm nga các từ, cùng với cách diễn giải của riêng họ. Học Kinh Thánh cũng thông qua những hành động có thể được nhìn thấy, vì các sinh viên thường lắc lư qua lại, cơ thể của họ bị cuốn vào niềm đam mê và phấn khích. Vì vậy, Torah đã học qua việc nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận bởi những người xung quanh họ, và tất cả càng ăn sâu vào tâm trí của học sinh.Thật như vậy, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy phần lớn những thành công của người Do Thái là đến từ Kinh Thánh. Họ nghiêm khắc trong việc truyền lại lời Chúa cho dòng dõi của họ, bởi điều đó mà chúng ta nhìn thấy sự thành công của các thế hệ người Do Thái ngày nay.


Và như trong Khải huyền 1 :3 có chép “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.”


Nguyện lời Chúa sẽ ở trong tâm trí chúng ta và dẫn dắt chúng ta đi trong sự sáng của Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


 

Comentarios


bottom of page