top of page
Tìm kiếm

Bản đồ Kinh Thánh liên quan đến vùng đất Do Thái trong các thời kỳ khác nhau1. BẢN ĐỒ NƠI VIẾT CÁC SÁCH TRONG KINH THÁNH


Bản đồ bao gồm vị trí các sách trong Kinh Thánh được viết.


CỰU ƯỚC: - Hầu hết các sách của Cựu Ước được viết trong Đất của Y-sơ-ra-ên. - Năm sách đầu tiên của Kinh thánh, được gọi là "Ngũ kinh" hay “Torah” theo cách gọi của người Do Thái, được viết trong khi con cái Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong đồng vắng trong 40 năm sau khi được Chúa giải phóng ra khỏi Ai Cập.


TÂN ƯỚC: Các sách Phúc âm của Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca, phần đầu tiên của Sách Công vụ và các thư của Gia-cơ và Giu-đe được viết tại Vùng đất của Y-sơ-ra-ên, vào thời đó được gọi là Palestine.

Phúc âm của Giăng được bắt đầu ở Palestine và được hoàn thành tại đảo Bát-mô cùng với Sách Khải huyền.

Phần thứ hai của Sách Công vụ được viết trong các cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô.

Các bức thư khác được viết ở La Mã, Hy Lạp, Tiểu Á, Antioch và Babylon.


2. BẢN ĐỒ LÃNH THỔ LA MÃ VÀO THỜI CHÚA JESUSChế độ độc tài của Julius Caesar bắt đầu vào năm 49 trước Công nguyên đánh dấu sự kết thúc của nền Cộng hòa và sự khởi đầu của một hình thức chính quyền mới.


Đỉnh cao sức mạnh của đế chế La Ma được thiết lập vào khoảng năm 116 AD dưới thời Hoàng đế Trajan. Đế chế Tây La Mã chính thức tồn tại cho đến năm 476 sau Công Nguyên khi Odoacer phế truất vị hoàng đế cuối cùng, và Đế chế Đông La Mã, đôi khi được gọi là Đế chế Byzantine, tiếp tục tồn tại thêm một nghìn năm cho đến khi rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman vào năm 1453 sau Công nguyên.


Năm 63 TCN, quân đội La Mã do Tướng Pompey chỉ huy đã xâm lược và chinh phục Syria và can thiệp vào tình trạng hỗn loạn và nội chiến ở Jerusalem, do đó mở rộng ảnh hưởng của La Mã đến Israel. Vào năm 37 trước Công nguyên, Thượng viện La Mã đã phong Hêrôđê làm Vua xứ Giuđêa (Judea hợp nhất các vùng địa lý của Judea, Samaria và Idumea), nhưng Israel chính thức trở thành một tỉnh của La Mã, dưới sự quản lý hoàn toàn và trực tiếp của La Mã, chỉ vào năm 6 sau Công nguyên.


Trong thế kỷ thứ nhất SCN, vào thời Chúa Giê-xu và các môn đồ đầu tiên của ngài. La Mã đã thống trị Y-sơ-ra-ên. Hoàng đế Caesar Octavian Augustus lên nắm quyền sau một thời gian bất ổn chính trị và nội chiến ở La Mã. Sau vụ sát hại Julius Caesar, Hoàng đế Caesar Octavian Augustus nắm quyền dưới thời Chúa Giê-su. Sinh. Kinh Thánh Tân Ước nhắc đến ông trong Lu-ca 2: 1 “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời sự sống Việt Nam

Comments


bottom of page