top of page
Tìm kiếm

Bảy bải học từ Ru-tơ - Cuốn sách được đọc trong kỳ lễ Shavuot

Đã cập nhật: 1 thg 6, 2021Đối với người Do Thái thì lễ Shavuot cũng là ngày lễ kỷ niệm việc Chúa ban tặng Kinh Thánh cho người Do Thái. Theo thông lệ, thì người Do Thái thường đọc Sách Ru-tơ vào ngày lễ Shavuot. Dưới đây là những bài học quý giá mà Sách Ru-tơ có thể dạy chúng ta.


1. LÌA BỎ CHỖ MÌNH ĐÃ Ở

“Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, … lên đường đặng trở về xứ Giu-đa.” ( Ru-tơ 1: 7) . Khi Ru-tơ lìa bỏ quê hương đến với đất Do Thái cô không chỉ rời bỏ quê hương mà còn phải gạt bỏ niềm tin trước đây của mình tức là rời khỏi “chỗ mình đã ở”.


2. DÁM HY SINH

“Và họ lên đường” (Ru-tơ 1:7). Đi theo con đường đúng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ruth sẵn sàng hy sinh và chịu đựng những bất tiện để theo đuổi những gì cô ấy tin tưởng.


3. KHÔNG ĐỂ HOÀN CẢNH CẢN TRỞ MÌNH

Lúc đầu, Ruth chắc chắn là dân ngoại, nhưng cô không để điều đó cản trở hay không chấp nhận mình là dân ngoại cô tiếp tục bước đi. Với Naomi ở bên cạnh, “… Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem” (Ru-tơ 1:19) cho đến lúc bước vào đất thánh và trở nên một phần của dân tộc này.


4. TIẾP NHẬN CHO CHÍNH MÌNH

“Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Ru-tơ 1:16-17). Bà biết Đức Chúa Trời của mẹ chồng mình nhưng bởi quyết tâm bà đã tiếp nhận Chúa cho riêng bản thân mình.


5. TÌM KIẾM VÀ CHÚ Ý ĐẾN LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH

“Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Na-ô-mi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. (Ru-tơ 2:2). Kinh Midrash chỉ ra rằng Ruth sẽ chỉ đi khi được mẹ chồng cho phép. Naomi là một phụ nữ ngoan đạo và bác ái “có đường lối tốt đẹp và dễ chịu”. Ru-tơ coi bà là một người hướng dẫn thiêng liêng, nên luôn nghe theo lời khuyên của bà.


6. ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN HẾT LÀ HÀNH ĐỘNG

“Đoạn, nàng đứng dậy đặng mót.” (Ru-tơ 2:15) . Không nghĩ ngơi, lười biếng, Ru-tơ đã làm việc chăm chỉ để tồn tại và phát triển. Kiến thức và sự hiểu biết cũng rất quan trọng nhưng số phận của chúng ta bị ảnh hưởng bởi hành động của chúng ta. Những gì chúng ta làm định hình tương lai của chúng ta.


7. HÃY ĐỂ LÒNG TỐT DẪN ĐƯỜNG

Để trả lời cho câu hỏi tại sao Ruth lại được viết, Rav Zeira nói với chúng ta rằng toàn bộ cuốn sách là một bài học về lòng tốt và những tác động lâu dài của nó. Ruth giúp đỡ Naomi và những người khác bởi lòng tốt và cô đã được phần thưởng khi trở thành bà cố của Vua David và là tổ tiên của các vị vua trong Vương quốc Judah .

Kinh Thánh, các điều răn là một món quà giá trị cần phải được trồng trong đời sống mỗi con người. Câu chuyện về Ru-tơ là câu chuyện về một người phụ nữ thu thập những hạt đức tin của mình bằng sự tận tâm và nhân hậu. Theo lời hậu duệ của Ruth, Vua Solomon thì đường lối của Kinh Thánh “.. vốn là nẻo khoái lạc,Và các lối nó cả đều bình an.”. Châm ngôn 3:17


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Kommentare


bottom of page