top of page
Tìm kiếm

BẢY CÁCH NÓI CẢM ƠN CỦA NGƯỜI DO THÁI.
Thì ra tạ ơn hay cảm ơn là rất Do Thái, người Do Thái có tới bảy cách khác nhau để nói lời biết ơn. Trên thực tế, chính thuật ngữ “Do Thái” (Yehudi) được liên kết trực tiếp với từ “hoda'ah” và từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “cảm ơn”. Dưới đây là bảy cách cổ điển của người Do Thái để bày tỏ lòng biết ơn của bạn:


1. Todah RabahTrong tiếng Do Thái hiện đại, cách phổ biến nhất để nói “cảm ơn” là todah rabah , “rất cảm ơn”, có thể rút ngắn thành todah . Để thêm phần nhấn mạnh thì người ta sẽ thêm một rabah (hoặc hai hoặc ba) khác vào cuối để cho thấy lời cảm ơn của bạn tuyệt vời như thế nào!


Phát âm nó: toe-DAH rah-BAH


2. A Dank“Cảm ơn” trong tiếng Yiddish là “A Dank” . Bạn có thể thêm gia vị cho điều này bằng cách đặt một tính từ trước khi “dank”. Có thể thêm như sau “sheinem dank” (“một lời cảm ơn tốt đẹp”) hay “groisen dank” ( “một lời cảm ơn lớn”) …


Phát âm nó: Ah DANK


3. Yasher Koach


Điều này bắt nguồn từ cách diễn đạt tiếng Do Thái của giáo sĩ Do Thái “yishar kochacha” thường được dịch là “thêm sức mạnh cho bạn” (nhưng nghĩa đen hơn là “có thể sức mạnh của bạn được tập trung”), và là một cách phổ biến để bày tỏ lời cảm ơn giữa những người nói tiếng Do Thái và tiếng Yiddish đương thời . Nó thường được đọc thành shkoyach . Lưu ý rằng đây cũng có thể là một thuật ngữ chúc mừng và khuyến khích cho một công việc được thực hiện tốt.

Phát âm nó: YAH-sher KO-akh hoặc S h-KOY-akh.


4. Tizkeh Lemitzvos


Nghĩa đen là “bạn xứng đáng đạt mitzvahs ( đã thực hiện điều răn )” thuật ngữ này thường được sử dụng để cảm ơn ai đó vì một hành động tử tế. Điều này phản ánh quan niệm của giáo sĩ Do Thái rằng phần thưởng cho một hành động tốt là khả năng thực hiện một hành động khác.


Phát âm nó: TIZ-keh le-MITZ-vos


5. Merci Muncho


Trong số hậu duệ của những người Do Thái bị lưu đày khỏi Tây Ban Nha vào năm 1492, có lẽ bạn sẽ nói “merci muncho”, đó là Ladino (tiếng Judeo-Tây Ban Nha) có nghĩa là “cảm ơn rất nhiều”. Thật thú vị, trong khi muncho có nguồn gốc từ Tây Ban Nha , thì merci lại là tiếng Pháp.


Phát âm: Mair-SEE MOON-tchoe


6. Lời chúc phước ( Cảm ơn người khác bằng lời chúc phước )


Bây giờ đó là cách thực sự của người Do Thái để nói lời cảm ơn và có lẽ là lâu đời nhất. Bạn không thấy chữ “cảm ơn” trong Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ, nhưng bạn thấy rất nhiều phước lành được ban cho để đáp lại những việc làm tử tế. Và như các nhà hiền triết, đã nói, “Đừng xem nhẹ ngay cả phước lành của một kẻ khờ khạo.” Bởi vì nếu nó được nói từ trái tim, nó chắc chắn sẽ có giá trị.


Các phước lành thông thường bao gồm:


Chúa ban phước lành cho bạn!

Có thể Chúa sẽ ban cho bạn tất cả những gì trái tim bạn mong muốn vì điều tốt đẹp!

Có thể G‑d cho bạn thành công trong tất cả những gì bạn làm!

Chúc bạn có sức khỏe, sự giàu có và nachas từ con cái của bạn!


Phát âm nó: Với tất cả trái tim của bạn.


7. Cảm ơn


Bất kể bạn nói (hoặc không) nói ngôn ngữ nào, điều quan trọng chính là bạn thực sự nói lên lời cảm ơn của mình tới gia đình, bạn bè, nhân viên ngân hàng, người quét dọn đường phố . . . tất cả mọi người, đặc biệt là Đức Chúa Trời


Và khi bạn làm vậy, yasher koach !


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#cảm_ơn

#truyền_thống_do_thái

bottom of page