top of page
Tìm kiếm

BẢY NỮ TIÊN TRI ẢNH HƯỞNG NHẤT CỦA DO THÁI GIÁO.Talmud của Do Thái Giáo cho biết với Do Thái Giáo thì họ có 48 nhà tiên tri chính, trong đó có bảy nữ tiên tri ảnh hưởng nhất của dân tộc Do Thái từ trước đến nay . Đây là những nữ tiên tri trong nhiều những thời kỳ các nhau của dân tộc Do Thái, cho đến ngày nay họ vẫn là người được Do Thái Giáo tôn kính.


1. SA-RA VỢ CỦA ÁP-RA-HAM.Người Do Thái tin rằng, Sa-ra - vợ của Áp-ra -ham , là một người truyền giáo mạnh mẽ khi bà cùng với Áp-ra-ham đã có nhiều nỗ lực để truyền giáo về một Đức Chúa Trời duy nhất trong thời đại của bà. Họ tin rằng Áp-ra-ham dẫn dắt những người nam còn Sa-ra là người dẫn dắt những người nữ. Ban đầu, Sa-ra tên Sa-rai, Áp-ra-ham gọi cô là Sa-rai vì nó có nghĩa là “trên tôi”. Áp-ra-ham tin rằng Sa-ra vượt trội hơn ông về khả năng tiên tri của mình. Khi bà 89 tuổi, Đức Chúa Trời truyền lệnh đổi tên bà thành Sa-ra có nghĩa là "công chúa" và Áp- ram “người cha cao quý” trở thành Áp-ra-ham “cha của nhiều dân tộc” ( Sáng thế ký 17:3;15).


2. MI-RI-AM CHỊ GÁI CỦA MÔI-SE.Mi-ri-am được sinh ra trong khoảng thời gian rất cay đắng khi mà dân tộc Do Thái bị áp bức tại Ai-cập. Trong những khoảng thời gian cay đắng đó, Mi-ri-am tên có nghĩa là "cay đắng” đã được sinh ra cho Am-ram và Giô-kê-bết . Cha mẹ cô đều là người Lê-vi, Am-ram cha cô được coi là người dẫn đầu kiệt xuất của Do Thái trong thời gian đó. Để không sinh thêm con vì lệnh giết các con trẻ của Pha-ra-ôn, cha mẹ cô đã ly dị với nhau nhưng bởi sự thuyết phục của Mi-ri-am mà họ đã tái hôn. Từ sự kết hợp đó mà Môi-se đã ra đời, Môi-se cùng với A-rôn và Mi-ri-am chính là những người mà Chúa sử dụng để dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Ai-cập. Những bài hát trong sa-mạc do Mi-ri-am dẫn dắt là niềm vui của dân Do Thái trong hầu hết 40 năm họ ở trong sa mạc. ( Xuất ê-díp-tô ký 15:20 )


3. ĐÊ-BÔ-RA – NỮ TIÊN TRI TRONG THỜI CÁC QUAN XÉT.Các-quan-xét 4:4-5 chép “Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán xét dân Y-sơ-ra-ên. Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán.”. Tamud cho biết lý do có cái văn phòng ngoài trời này là vì Đê-bô-ra không muốn ở một mình với những người đàn ông khi họ đến tìm lời khuyên của cô ấy, và do đó, Đê-bô-ra đã chọn gặp họ trong nơi mà mọi người có thể nhìn thấy cách rõ ràng. Kinh thánh mô tả Đê-bô-ra là “một người phụ nữ của ngọn lửa ( lapidot ).” Các nhà hiền triết Do Thái Giáo cho biết điều đó có nghĩa là cô ấy có vinh dự như là ngọn bấc của đèn bảy ngọn Menorah trong Đền Thờ.


Đê-bô-ra vốn là nữ tiên tri, bà truyền lời Đức Chúa Trời cho Ba-rác để ông lãnh đạo dân Do Thái chống lại dân Ca-na-an đang áp bức dân tộc mình. Ba-rác chỉ đồng ý chiến đấu khi Đê-bô-ra đi cùng vì vậy “Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ.”. Đê-bô-ra đi cùng, dân Israel đã chiến thắng và bà đã hát một bài ca chiến thắng để cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự giải cứu của Ngài. Vùng đất sau đó đã yên bình trong 40 năm. ( Các-quan-xét 4;5 ).

4. AN-NE MẸ CỦA TIÊN TRI SA-MU-ÊN.“Xưa tại Ra-ma-tha-im-Xô-phim, có một người quê ở núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Ép-ra-im; Ên-ca-na có hai vợ, người nầy tên là An-ne, và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn An-ne không có.” ( I Sa-mu-ên 1:1-2 ) . Bởi vì An-ne son sẻ nên trong một kỳ lễ khi An-ne cùng chồng mình lên Đền Tạm “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.” ( I Sa-mu-ên 1:11-12 ). Chúa đã nhậm lời cô và Sa-mu-ên, một vị tiên tri vĩ đại khác đã ra đời. Cô dâng Sa-mu-ên lên cho Chúa đúng như lời hứa nguyện. Thật ra, nhiều luật cầu nguyện của người Do Thái bắt nguồn từ lời cầu nguyện của An-ne.


5. A-BI-GA-IN – VỢ CỦA VUA ĐA-VÍT.I Sa-mu-ên chương 25 kể về câu chuyện của A-bi-ga-in vốn là người “thông minh tốt đẹp,”A-bi-ga-in là vợ của Na-banh, một người giàu có “ cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Ca-lép” . Đa-vít vốn bảo vệ cho tài sản của Na-banh nhưng đến khi kêu gọi lương thực cho những người theo mình thì Na-banh đã từ chối cung cấp cho Vua Đa-vít . A-bi-ga-in biết vậy nên đã mang đến cho họ bánh mì, rượu, thịt và trái cây khô, và thuyết phục Đa-vít đừng giết chồng mình. Mười ngày sau, Na-banh chết và Đa-vít và A-biga-in kết hôn. Truyền thống Do Thái cho rằng A-bi-ga-in là một người nữ tiên tri với những lời nói khôn ngoan và bà là người đã nói tiên tri cho vua Đa-vít.


6. HUN-ĐA – NỮ TIÊN TRI THỜI VUA GIÔ-SI-ANữ tiên tri Hun-đa là người đã khuyến khích Vua Giô-si-a tiếp tục mạnh mẽ xây dựng lại nơi đổ nát của Đền Thánh tại Jerusalem. Bà cũng khuyến khích vua thúc đẩy dân sự trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi Vua Giô-si-a tìm thấy Kinh Thánh Torah trong Đền Thờ, Hun-đa đã truyền lại lời của Đức Chúa Trời cho Giô-si-a như sau :


“Ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ nầy và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc ta giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ nầy, không hề nguôi. ….. Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ nầy sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi; và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ nầy.” ( II Các vua 22 :16-20 ).


7. Ê-XƠ-TÊ – NỮ TIÊN TRI CỦA LỄ PURIM.Nữ tiên tri Ê-xơ-tê chính là người nữ duy nhất viết Kinh Thánh, Ê-xơ-tê đã cứu dân Do Thái khi họ đối diện với sự diệt chủng bởi Ha-man trong khi họ bị lưu đày tại Ba-tư.


Ê-xơ-tê bị đưa đến cung điện của nhà vua trái với ý muốn của mình, nhưng Ê-xơ-tê đã đã sử dụng vị trí hoàng hậu của mình, chấp nhận đối diện với rủi ro để cứu dân tộc Do Thái. Cùng làm việc với người anh họ Mạc-đô-chê , cô đã hoàn thành sách Ê-xơ-tê. Đây là cuộn sách Kinh Thánh được đọc hằng năm vào ngày Purim, ngày mà người Do Thái kỷ niệm sau khi kẻ thù của họ bị tiêu diệt.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page