Tìm kiếm

Các cuộn (Megillah) sách Ê-xơ-tê và dòng thời gian các sự kiện diễn ra trong sách Ê-xơ-têKinh thánh tiếng Hebrew (Do Thái) được chia ra làm 3 phần bao gồm Torah (5 sách của Môi-se, các sách quan trọng nhất của Kinh Thánh Do Thái, Nevi'im (các sách tiên tri) và cuối cùng là Ketuvim. Ketuvim ( כְּתוּבִים , "tác phẩm") bao gồm ba tập thơ (Thi thiên, Châm ngôn, Gióp), năm Megillot (các cuộn sách) là Nhã Ca, Ru-tơ, Ca Thương, Truyền Đạo, Ê-xơ-tê và các quyển sách khác thuộc ketuvim là Đa-ni-ên, Ê-sơ-ra, Nê-hê-mi cùng với các sách Biên niên sử như Các Vua và Sử Ký.


Một trong những phong tục của ngày lễ Purim là người Do Thái sẽ đọc các Megillah của Ê-xơ-tê (megillah có nghĩa là “cuộn” trong tiếng Hebrew). Như đã nói ở trên các cuộc sách Ê-xơ-tê là một trong năm megillah nằm Kinh Thánh tiếng Hebrew. Đây là một trong số các sách thiêng liêng của Ketuvim được viết dưới dạng cuộn và được đọc trong hội đường vào các dịp lễ hội nhất định.


Các cuộn sách Nhã ca của vua Sa-lô-môn được đọc trong các ngày sa bát của lễ Vượt Qua. Các cuộn sách Ru-tơ được đọc trong Lễ Ngũ Tuần (Shavuot). Các cuộn sách Ca thương của tiên tri Giê-rê-mi được đọc trong lễ Tisha B’Av (Lễ tưởng nhớ đền thờ thứ nhất và thứ hai bị phá hủy). Các cuộn sách Truyền đạo được đọc trong ngày Sa-bát của Lễ Lều Tạm (Sukkot) và cuối cùng là các cuộn sách Ê-xơ-tê, sách được đọc vào kỳ lễ Purim của người Do Thái.


Cũng bởi điều này mà vào kỳ lễ Purim người ta thường nhắc tới việc đọc các Megillah của Ê-xơ-tê, đây là phong tục đã có hàng ngàn năm qua. Người Do Thái có các đoạn, các câu khác nhau trong cuộn sách Ê-xơ-tê để đọc vào các thời điểm khác nhau trong kỳ lễ. Việc đọc sách này là việc quan trọng nhất trong kỳ lễ Purim, dầu sách Ê-xơ-tê với người Do Thái thì không có đề cập đến danh xưng của Chúa nhưng đây là cuốn sách nói lên sự toàn tri và sự toàn tại của Ngài.


Để hiểu hơn về cuộn sách quan trọng Ê-xơ-tê mà người Do Thái thường đọc trong kỳ lễ Purim, dưới đây là dòng thời gian cho các sự kiện chính xảy ra trong sách này :

Năm 369 TCN - Vua A-suê-ru của đế chế Ba Tư lên ngôi “cai trị trên một trăm hai mươi bảy tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-bi,” (Ê-xơ-tê 1:1-3)


Năm 366 TCN - Vua A-suê-ru tổ chức lễ kỷ niệm 180 ngày cai trị đất nước. Hoàng Hậu Vả Thi bị xử tử vì không vâng theo mạng vua. (Ê-xơ-tê 1:3-21)


Tevet, 362 TCN - Ê-xơ-tê trở thành Hoàng Hậu. (Ê-xơ-tê 2:17)


Nissan, 357 TCN - Haman bốc thăm chọn ngày nhằm tiêu diệt người Do Thái (Ê-xơ-tê 3:7-11)


Ngày 13 Nissan, 357 TCN - Sắc lệnh hoàng gia ra lệnh giết tất cả người Do Thái (Ê-xơ-tê 3:12).


Ngày 14-16 Nissan, 357 TCN - Ê-xơ-tê nhờ Mạc-đô-chê kêu gọi dân Giu-đa ăn năn, kiêng ăn cầu nguyện trong ba ngày. (Ê-xơ-tê 4:15-17.)


Ngày 16 Nissan, 357 TCN - Hoàng hậu Ê-xơ-tê đến gặp vua A-suê-ru, bà đã xin và tổ chức tiệc rượu lần đầu tiên cho vua A-suê-ru cùng Ha-man. (Ê-xơ-tê 5:1-7).


Ngày 17 Nissan, 357 TCN - Ê-xơ-tê đã tổ chức tiệc rượu thứ 2, bà đã xin cho dân tộc mình. Ha-man bị treo cổ. (Ê-xơ-tê 7)


Ngày 23 Sivan, 357 TCN - A-suê-ru ban hành sắc lệnh thứ hai, trao quyền người Do Thái được quyền tự vệ. (Ê-xơ-tê 9:8-12)


Ngày 13 Adar, 356 TCN - Người Do Thái tổ chức các trận chiến khắp đế chế Ba-tư nhằm chống lại những kẻ tìm cách diệt chủng dân Do Thái. Mười người con của Ha-man bị treo trên mộc hình.(Ê-xơ-tê 9:1-10)


Ngày 14 Adar, 356 TCN - Người Do Thái tổ chức lễ mừng (purim sau này) ở khắp mọi nơi trừ kinh đô Shushan( Su-rơ) do tại đó đang diễn ra cuộc chiến chống lại những người tìm giết dân Do Thái. (Ê-xơ-tê 9:16-19)


Ngày 15 Adar, 356 TCN - Kỷ niệm lễ Purim tại Kinh đô Su-rơ của đế quốc Ba Tư. (Ê-xơ-tê 9:16-19)


Năm 355 TCN - Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê viết các cuộn ( Megillah) sách Ê-xơ-tê và thiết lập lễ Purim cho tất cả các thế hệ. (Ê-xơ-tê 9:31-32)


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/_

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#mucvudothai #exote