top of page
Tìm kiếm

Các nhà khảo cổ tìm hiểu Kinh thánh tại thành cổ ShilohĐây là Si-lô cổ đại, nơi Giô-suê đã phân chia đất hứa cho 12 chi phái, và là nơi đặt đền tạm của Đức Chúa Trời trong hơn 300 năm.

Comments


bottom of page