top of page
Tìm kiếm

CÁNH ĐỒNG CỦA BÔ-Ô – NƠI RU-TƠ GẶP GỠ BÔ-Ô VÀ THÁP Ê-ĐE TRONG KINH THÁNH.
Câu chuyện lãng mạng về một người phụ nữ tên là Ru-tơ được chép trong sách Ru-tơ là một câu chuyện nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Sách Ru-tơ là cuốn sách rất quan trọng đối với người Do Thái, sách thường được đọc trong các kỳ lễ Vượt Qua của dân Do Thái.


Kinh Thánh sách Ru-tơ kể về câu chuyện của một người con gái ngoại bang Mô-áp mang tên là Ru-tơ. Ru-tơ là con dâu của Na-ô-mi, người phụ nữ Do Thái quê quán tại Bết-lê-hem. Na-ô-mi đã đến trú tại xứ Mô-áp nằm ở phía đông Biển Chết để tránh cơn đói kém (Ru-tơ 1:1) và tại đây bà đã cưới Ru-tơ cho con trai của mình.Chồng của Na-ô-mi chết, các con trai bà kết hôn, sau khoảng 10 năm thì cả hai người con đều chết. (Ru-tơ 1: 2-4). Na-ô-mi quyết định trở về quê hương mình, bà thúc dục hai con ở lại. Cả hai người con dâu đều muốn đi theo bà nhưng Ru-tơ cương quyết hơn, chính Ru-tơ đã nói câu nói nổi tiếng nhất về đức tin được chép trong sách Ru-tơ 1:16-17 “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!”


Chính sự tận tâm, đức tin và sự trung thành của mình mà cuối cùng Ru-tơ đã nhận được phần thưởng. Ru-tơ trở về quê hương cùng với Na-ô-mi mẹ chồng mình, vào đúng mùa thu hoạch lúa mạch đang bắt đầu. Ru-tơ đã đi mót lúa mỳ trong cánh đồng (theo lời dạy của Chúa cho dân Do Thái là khi gặt nên để sót lúa lại cho những người nghèo.)Cánh đồng mà Ru-tơ mót lúa thuộc sở hữu của Bô-ô, một người giàu có tốt bụng thuộc họ hàng của chồng bà Na-ô-mi. Bô-ô nghe được tấm lòng và sự trung thành của Ru-tơ đối với Na-ô-mi. Bởi đó, Ru-tơ và Bô-ô kết hôn và Ru-tơ sinh Obed. Ông trở thành cha của Y-sai, là cha của Vua David. Từ dòng dõi này đã sinh ra Giô-sép, là cha của Chúa Giêsu.


Ngày nay, Cánh đồng Boaz nằm về phía đông của thị trấn Beit Sahour, trong vùng đồng bằng màu mỡ đổ xuống Biển Chết . Cánh đồng bị bao bọc bởi các tòa nhà, và nằm trong một thung lũng ở phía bắc của Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Shepherds 'Field .Shepherds' Field cũng được xác định với vị trí chung của tháp “Ê-đe”. Tại đây, theo Kinh Cựu ước, Gia-cốp đã cắm trại sau cái chết và chôn cất Ra-chên , người vợ yêu của ông (Sáng thế ký 35:21).


Cánh đồng này vẫn còn đó như là sự nhắc nhớ về sự trung thành, về đức tin của một người phụ nữ thật tuyệt vời trong Kinh Thánh.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page