top of page
Tìm kiếm

CÓ MỘT THẾ GIỚI BÊN KIA CỦA NGƯỜI DO THÁI KHÔNG ?Do Thái giáo nổi tiếng mơ hồ về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết. Sự bất tử của linh hồn, Thế giới sẽ đến và sự sống lại của người chết đều là đặc điểm nổi bật trong truyền thống của người Do Thái, nhưng chính xác thì những điều này là gì và chúng liên quan với nhau như thế nào vẫn luôn là điều mơ hồ.


Quan niệm của người Do Thái về thiên đường và địa ngục - Gan Eden (Vườn địa đàng) và Gehinnom - gắn liền với niềm tin vào sự bất tử và / hoặc Thế giới sẽ đến, và cũng được phát triển độc lập với những khái niệm này.


Hầu hết các ý tưởng của người Do Thái về thế giới bên kia được phát triển vào thời hậu Kinh thánh ( Cựu ước, Do Thái Giáo chỉ tin các phần trong cựu ước )


KINH THÁNH CỰU ƯỚC NÓI GÌ ?


Bản thân Kinh thánh có rất ít đề cập đến cuộc sống sau khi chết. Sheol , ruột của trái đất, được miêu tả là nơi của người chết, nhưng trong hầu hết các trường hợp, Sheol dường như là một phép ẩn dụ cho sự lãng quên hơn là một nơi thực tế nơi người chết "sống" và duy trì ý thức.


Khái niệm về sự phục sinh xuất hiện trong hai nguồn cuối Kinh thánh, Đa-ni-ên 12 và Ê-sai 25-26.

Đa-ni-ên 12: 2 - “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” - ngụ ý rằng sự sống lại sẽ được tiếp sau bởi một ngày phán xét. Những người được đánh giá là thuận lợi sẽ sống mãi mãi và những người bị đánh giá là gian ác sẽ bị trừng phạt.


SỰ PHỤC SINH TRONG QUAN ĐIỂM DO THÁI GIÁO


Truyền thống Do Thái sau này không nói rõ về chính xác ai sẽ sống lại , khi nào điều đó xảy ra và điều gì sẽ xảy ra. Một số nguồn ngụ ý rằng sự sống lại của người chết sẽ xảy ra trong thời kỳ Thiên sai . Những người khác chỉ ra rằng sự phục sinh sẽ tiếp sau kỷ nguyên thiên sai. Tương tự, theo một số người, chỉ những người công bình mới được sống lại, trong khi theo những người khác, mọi người sẽ được sống lại và - như ngụ ý trong Đa-ni-ên - sẽ có ngày phán xét.

Văn bản Đa-ni-ên có lẽ có từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, và vào một thời điểm nào đó trong suốt hai thế kỷ sau đó, một ý tưởng về thế giới bên kia đã đi vào đạo Do Thái: sự bất tử của linh hồn, quan niệm rằng linh hồn con người vẫn sống ngay cả sau khi thể xác chết. Vào thời Trung cổ, các nhà thần bí Do Thái đã mở rộng ý tưởng này, phát triển các lý thuyết về sự luân hồi - sự chuyển đổi của linh hồn .


THẾ GIỚI SẼ ĐẾN.


Thế giới sẽ đến ( olam haba ) là ý tưởng phổ biến nhất của người Do Thái liên quan đến ngày tận thế. Nó xuất hiện trong các nguồn của giáo sĩ Do Thái ban đầu như là phần thưởng cuối cùng của cá nhân người Do Thái (và có thể là thị tộc công chính). Talmud chứa các mô tả rải rác về Thế giới sẽ đến, đôi khi so sánh nó với những thứ tâm linh như nghiên cứu Torah, những lần khác lại so sánh nó với những thú vui thể xác, chẳng hạn như tình dục.


Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên khi không rõ chính xác “Thế giới sẽ đến” là gì và khi nào nó sẽ tồn tại. Theo Nahmanides , trong số những người khác, Thế giới sẽ đến là kỷ nguyên sẽ được mở ra bởi sự sống lại của người chết, thế giới sẽ được tận hưởng bởi những người công bình có thêm sự sống. Theo Maimonides , Thế giới sẽ đến đề cập đến một thời gian thậm chí vượt ra ngoài thế giới của những người sống lại. Ông tin rằng những người sống lại cuối cùng sẽ chết một cái chết thứ hai , tại thời điểm đó linh hồn của những người công chính sẽ được hưởng một sự tồn tại tâm linh, không thể xác dưới sự hiện diện của Chúa.


Tuy nhiên, trong các nguồn khác, Thế giới sẽ đến đề cập đến thế giới sinh sống của những người công bình ngay sau cái chết - tức là thiên đường, Gan Eden. Theo quan điểm này, Thế giới sắp đến hiện đang tồn tại , trong một vũ trụ song song nào đó.


THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC


Thật vậy, khái niệm thiên đường và địa ngục có thể là mơ hồ nhất trong tất cả các ý tưởng về thế giới bên kia của người Do Thái. Có thể tìm thấy đề cập đến Gehinnom như một nơi phán xét rực lửa trong tài liệu khải huyền của thời kỳ Đền thờ thứ hai . Talmud đã bổ sung ý tưởng này, cho rằng Gehinnom nóng hơn lửa trần gian 60 lần (Berakhot 57b).


Đề cập sớm nhất đến Gan Eden (Vườn Địa đàng) và Gehinnom như một cặp có lẽ là tuyên bố của giáo sĩ Do Thái của nhà hiền triết thế kỷ 1 Yochanan ben Zakkai : “Trước tôi có hai con đường, một dẫn đến Gan Eden và một dẫn đến Gehinnom ( Berakhot 28b). ”


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi. Nếu các nguồn đề cập đến “Thế giới sẽ đến” là đề cập đến Gan Eden, thì thế giới của người sống lại là gì? Và nếu sự phán xét ngay sau cái chết, thì cần gì sự phán xét sẽ xảy ra sau sự sống lại?


Mặc dù một số học giả Do Thái đã cố gắng làm sáng tỏ những ý tưởng này, nhưng sẽ không thể dung hòa được tất cả các văn bản và nguồn của người Do Thái thảo luận về thế giới bên kia.


Nguồn Học tập Do Thái Giáo


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#dothaigiao

bottom of page