top of page
Tìm kiếm

[CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL] - “HAMAS” TRONG KINH THÁNH


Từ bạo lực và độc ác trong Kinh thánh tình cờ giống với tên của nhóm khủng bố Hồi giáo: Hamas. ( Trong tiếng Do Thái từ Hamas “חמס” có nghĩa là bạo lực.) . Tất nhiên, chúng là những ngôn ngữ khác nhau nên nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng dù sao, đó cũng là một sự trùng hợp phù hợp. Lần đầu tiên đề cập đến từ “hamas” trong tiếng Do Thái xuất hiện trong câu chuyện về Nô-ê. Và tình cờ đây chính là đoạn Kinh Torah ( phần kinh Torah ) mà người Do Thái trên khắp thế giới sẽ đọc sau vụ thảm sát của Hamas.


Vì vậy , Chúa phán: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Nô-ê sanh ba con trai là Sem,Cham và Gia-phết. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác.[Hamas] ” (Sáng Thế Ký 6:7-11).


Đức Chúa Trời đã sẵn sàng quét sạch sự ác đang tràn ngập trái đất. Đáng lẽ chúng ta phải sinh sôi nảy nở, lấp đầy trái đất và khuất phục nó, nhưng thay vào đó, loài người lại lấp đầy trái đất bằng bạo lực ( hamas ). Thay vì chịu đựng cuộc sống như lẽ ra chúng ta phải sống, con người lại trộm cắp, giết chóc và phá hoại.


Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho Nô-ê và Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời. Nô-ê đồng ý với đường lối của Đức Chúa Trời, hiệp thông với Ngài. Nhưng ở giai đoạn này, Đức Chúa Trời ban ân điển cho Nô-ê mà không xử lý tội lỗi của ông. Cụm từ “ân huệ được tìm thấy” trong tiếng Hê-bơ-rơ có liên quan đến ân điển—quyết định ban ân điển và đặc ân. Nhưng tội lỗi của Nô-ê trỗi dậy ngay sau khi lũ lụt rút đi khi ông say khướt và nguyền rủa đứa con của mình. Tuy nhiên, trong sách Hê-bơ-rơ chúng ta đọc thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của Nô-ê vì đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời:


Bởi đức tin, Nô-ê được Đức Chúa Trời cảnh báo về những biến cố chưa từng thấy, nên ông thành kính kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình. Bằng cách này, ông lên án thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính đến từ đức tin. (Hê-bơ-rơ 11:7)


Đức Chúa Trời không diệt trừ Nô-ê vì tội lỗi của ông, nhưng ban ân điển cho ông, coi ông là công bình vì đức tin của ông. Nhưng một cái gì đó đã phải được xóa bỏ. Sự gian ác và bạo lực (hamas) phải ra đi.


“Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên.” (Sáng Thế Ký 7:4)


Đức Chúa Trời lau sạch phiến đá và bắt đầu lại, tái tạo trời đất một cách hiệu quả và bắt đầu một khởi đầu mới. Trời mới đất mới. Ngài nhắc lại mệnh lệnh của Ngài là hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, làm đầy dẫy trái đất và thống trị nó (Sáng Thế Ký 9:1). Nhưng chẳng bao lâu sau, tội lỗi lại gia tăng trong câu chuyện Tháp Babel vài chương ngắn sau đó. Trực tiếp bất tuân mệnh lệnh lấp đầy mặt đất sau trận lụt, người ta đã lên kế hoạch thực hiện điều hoàn toàn ngược lại:


Rồi họ nói: “Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” (Sáng thế ký 11:4)


Nhân loại liên tục phạm tội và nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, không vâng lời Ngài và coi thường đường lối của Ngài. Bạo lực và sự độc ác ( hamas ) đã được tìm thấy khá nhiều ở mọi thế hệ, ở mọi nơi trên trái đất. Hy vọng duy nhất của chúng ta là Chúa can thiệp. Chúa sẽ phải xóa sạch tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Trái đất này một ngày nào đó sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn và một trái đất khác sẽ được thành lập ở vị trí của nó:


“Ta sẽ dựng trời mới đất mới;những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa”. (Ê-sai 65:17)

Nhưng sẽ phải chờ đợi rất lâu giữa Tháp Babel và Sự Sáng tạo Mới của thế giới sắp tới. Thay vì tiêu diệt tội nhân hoặc thế giới tội lỗi, Đức Chúa Trời đã tạo ra một con đường để chính tội lỗi bị loại bỏ và bị xóa sạch.


“Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự” (Cô-lô-se 2:13-14)


Hồ sơ tội lỗi của chúng ta đã được xóa bỏ và xóa sạch. Đây cũng chính là từ tiếng Hy Lạp ( εξαλείψ) được dùng để nói về việc tiêu diệt sự gian ác và bạo lực trong trận lụt trong bản dịch Septuagint của phần Kinh thánh tiếng Do Thái.


Có quá nhiều điều xấu xa và đau đớn trên thế giới này. Không ai trải qua cuộc sống mà không trải qua đau buồn, cái chết và nước mắt.


Vào thời sau cuối, khi chúng ta ở cùng Chúa trong cõi sáng tạo mới, Ngài sẽ lau khô ( εξαλείψ) mọi giọt nước mắt trên mắt chúng ta:


“Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. (Khải Huyền 21:1-4)

Và đó là cách cuối cùng Chúa sẽ đối xử với Hamas.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Commentaires


bottom of page