top of page
Tìm kiếm

CẨM NANG CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL


Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài cầu nguyện để Ý Ngài được nên trên đất này. Qua lời cầu nguyện, Chúa ban cho chúng ta đặc ân được hợp tác với Ngài. Cẩm nang Cầu nguyện cho Israel là món quà chúng tôi muốn dành cho bạn. Cho dù thời kì và hoàn cảnh thay đổi, đây là những lời cầu nguyện dựa trên cơ sở Kinh Thánh và có thể được sử dụng bất cứ khi nào, không phụ thuộc vào điều gì đang xảy ra tại Israel. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thỉnh thoảng sử dụng cẩm nang cầu nguyện này và khích lệ bạn tra cứu và nghiên cứu Kinh Thánh tham chiếu, sử dụng ngôn từ riêng của mình để cầu thay cho các vấn đề dưới đây, đánh dấu những điểm có ý nghĩa nhất đối với bạn để cầu thay và bổ sung thêm lời cầu nguyện của riêng bạn. Nguyện xin Đức Chúa Trời sử dụng bạn và lời cầu nguyện của bạn để làm thành Ý Ngài trên đất.


ĐỨC CHÚA TRỜI ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được đến với Ngài và dâng lời cầu nguyện. Chúng con tôn thờ và ngợi khen Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời của Israel.


JERUSALEM và TẤT CẢ MỌI NGƯỜI và ĐẤT ISRAEL

· Cầu hòa bình cho Jerusalem (Thi Thiên 122:6)

· Cầu cho người dân Israel nhận biết Chúa Jesus là Đấng Mê Si của họ (Thi Thiên 40:7; Ê Sai 53)

· Cầu xin an ninh đối với các vùng biên giới (Xuất Ê Díp Tô 23:31a)

· Cầu xin Jerusalem được bảo vệ khỏi mọi sự chia rẽ (Giô Ên 3:2)


CHÍNH PHỦ VÀ NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO CỦA ISRAEL

· Cầu cho lãnh đạo Israel được phước và dẫn dắt dân sự đi đúng hướng để người dân Israel được sống trong hòa bình và nhiều người được cứu rỗi (I Ti Mô Thê 2:1-4)

· Cầu cho họ luôn công chính và gìn giữ sự ổn định của đất nước, tránh khỏi mọi tham nhũng (Châm ngôn 29:4)

· Để họ xin Chúa ban sự khôn ngoan và vâng phục Ngài (Gia Cơ 1:5)


TÍN HỮU TRÊN ĐẤT ISRAEL

· Cầu cho con người bên trong của các tín hữu ở Israel được mạnh mẽ để bởi đức tin Đấng Mê Si ngự trong lòng họ và họ nhận biết đươc tình yêu của Đấng Mê Si (Ê Phê Sô 3: 16-19)

· Xin Chúa ban cho họ sự hiểu biết tường tận vè ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, sống một cách xứng đáng cho Chúa, kết quả trong mọi việc lành, kiên trì chịu đựng và biết ơn Chúa (Cô Lô Se 1: 9:12)

· Xin Chúa bảo vệ họ và bởi tình yêu của họ dành cho Chúa và dành cho nhau mà mọi người xung quanh sẽ đến với Chúa Jesus (Giăng 17: 11,23)


THANH NIÊN và NGƯỜI CAO TUỔI

· Xin Chúa an ủi cả người già và người trẻ tuổi (Ê Sai 40:1)

· Để họ biết Chúa muốn ban cho họ một hy vọng và một tương lai, không phải tai họa (Giê Rê Mi 29:11)


BẠN BÈ VÀ KẺ THÙ CỦA ISRAEL

· Cầu nguyện để mọi người và các dân tộc sẽ giữ câu Kinh Thánh này trong lòng và chúc phước cho Israel, qua đó sẽ nhận được phước hạnh chứ không phải rủa sả (Sáng Thế Kí 12:3)

· Để các dân tộc hiểu về cơn thịnh nộ khủng khiếp của Chúa sẽ trút xuống những kẻ không vâng theo Ngài (Ê Sai 60:12)

· Vì mắt Chúa luôn đoái xem Tuyển Dân của Ngài, và trói buội mọi mưu đồ, nguồn lực của kẻ thù để chúng không thể làm hại họ (Xa Cha Ri 12:1-5, Thi Thiên 91)


*******

Sưu Tầm bởi Bach Kim Chung

Comments


bottom of page