top of page
Tìm kiếm

Ca khúc 'The Blessing'


Ca khúc 'The Blessing', tiếng Hê-bơ-rơ được cất lên giữa những cảnh thành Giê-ru-sa-lem. Như một nguyện cầu với Chúa cho thế giới bình an.

"...Chúa ban phước và giữ gìn anh. Chiếu sáng mặt Ngài trên anh và đoái xem anh. Chúa hướng mặt Ngài về phía anh và ban bình an cho anh"

------ Ca khúc: The Blessing Ca sĩ: Joshua Aaron Nguồn: Joshua Aaron


#mụcvụdothái

bottom of page