top of page
Tìm kiếm

CA-LÉP NGƯỜI VINH DỰ ĐƯỢC CHÚA GỌI LÀ ‘ KẺ TÔI TỚ TA”VÀ DÒNG DÕI CỦA ÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG DO THÁI
I Sử ký 2:18-20 chép về dòng dõi của Ca-lép, một trong những nhân vật nổi tiếng và ảnh hưởng của dân tộc Do Thái“ Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ, là A-xu-ba, với Giê-ri-ốt, rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp, và Ạt-đôn. A-xu-ba qua đời, thì Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; nàng sanh Hu-rơ cho người. Hu-rơ sanh U-ri, U-ri sanh ra Bết sa-lê-ên.”. Trong danh sách này chúng ta có Hu-rơ chính là người đã nâng tay Môi-se cùng với A-rôn trong Xuất 17:12-10 để dân Israel chiến thắng. Hu-rơ là người ở lại cùng với A-rôn để lo cho dân sự khi Môi-se lên núi ( Xuất 24:14 ) và truyền thống Do Thái cho biết Hu-rơ đã chết khi ngăn cản dân sự làm còn bò vàng để thờ phượng.


Bết sa-lê-ên chính là người mà Chúa kêu gọi và được Chúa ban Thần của Chúa để xây dựng Đền Tạm “Nầy, ta đã kêu tên Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ.” ( Xuất 31:2-5 )


Truyền thống Do Thái cho biết Ca-lép kết hôn cùng với Ê-phơ-rát như câu Kinh Thánh phía trên chính là nữ tiên tri Mi-ri-am ( Sotah 11b ; I Sử ký 4:17 ) chị gái của Môi-se và A-rôn. Calep cũng kết hôn với A-xu-ba chính là Batya, công chúa của Ai Cập, người đã giải cứu Môi-se khỏi sông Nile và rời Ai Cập với người Do Thái ( Megillah 13a ; I Sử ký 4:18 ). Ông có con với cả hai người và một con trai của ông cùng với Mi-ri-am chính là Hu-rơ nổi tiếng đã nói phía trên , cũng là một trong những thủ lĩnh của người Do Thái trong sa mạc.


Ca-lép (trong tiếng Do Thái, " Kalev ") là một trong những người Do Thái nổi bật và có ảnh hưởng nhất khi dân Do Thái rời Ai Cập. Là thủ lĩnh của bộ tộc Giu-đa , ông là một trong mười hai thám tử mà Môi-se đã cử đi thám thính vùng đất Israel. Sau đó ông chính là một trong hai người được Giô-suê cử đi thám thính thành phố Giê-ri-cô cùng với Phi-nê-a . Ca-lép là một câu chuyện mạnh mẽ về lòng dũng cảm, lòng hiếu nghĩa và trên hết là lòng trung thành.Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê như trong Dân số ký 34 : 19, và được gọi là con trai của Hếp-rôn trong I Sử ký 2:18 . Talmud giải thích rằng cha Ca-lép tên là Hếp-rôn, nhưng mẹ anh đã tái hôn và tên cha dượng của anh là Kê-nít như trong trong Dân số ký 32:12 chép “Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít”. Ca-lép được gọi là con trai của Giê-phu-nê vì gốc của từ "yefuneh" trong tiếng Do Thái có nghĩa là "quay lưng lại", ám chỉ việc anh ta quay lưng lại với những thám tử run sợ còn lại khi vào đất hứa.


Ca-lép được sinh ra vào năm 2408 kể từ khi Sáng tạo (1353 TCN), 40 năm trước cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập. Ông trở nên nổi tiếng khi còn trẻ và được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của bộ tộc quý tộc Giu-đa . Ca-lép được nhắc đến bằng nhiều cái tên trên khắp Tanach ( Kinh thánh Cựu Ước ) , như Mê-rết ( Nổi loạn ), Yesher ( Thẳn thắng ), Shovav ( Phá vỡ ), Ardon ( Cai trị ), ( I Sử ký 4:18 , Megillah 13a.)


Khi ông được 80 tuổi, ông đã xin Giô-suê đi đến vùng đất khó khăn nhất, nơi những người khổng lồ sinh sống để chiếm lấy. Dầu tuổi già nhưng ông vẫn giữ một lòng trung thành với Chúa, ông đã nói “ Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. 11 Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. 12 Vậy, hãy ban cho tôi núi nầy, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng” “Bởi cớ đó, Hếp-rôn bị ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, làm sản nghiệp cho đến ngày nay; vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” ( Giô-suê 14:14-15 )


Calep, vị lãnh tụ nổi tiếng của chi phái Giu-đa, từ chi phái này đã sinh ra vua Đa-vít. Đa-vít cũng bắt đầu lên làm vua tại Hếp-rôn, nơi được ban cho Ca-lép. Cũng từ chi phái Giu-đa, Chúa Jesus đã được sinh ra để dẫn dắt những kẻ bị nô lệ cho tội lỗi đến với sự sống đời đời.


Thật là một dòng dõi tuyệt vời cũng vì đức tin của một con người. Bởi lòng trung thành và sự trông cậy của ông mà ông có vinh dự được Chúa gọi là “kẻ tôi tớ Ca-lép ta.” (Dân-số-ký 14:24).


Lòng trung thành của Ca-lép cũng là tấm gương cho những người Do Thái, nhìn vào dòng dõi của ông chúng ta thấy có phước hạnh xuyên suốt mọi thế hệ. Thật đúng là Chúa “làm ơn cho đến ngàn đời” những kẻ yêu mến Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page