top of page
Tìm kiếm

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI “DO THÁI” THUỘC LINH MỘT NĂM MỚI PHƯỚC HẠNH TRONG CHÚA.Cảm ơn Chúa vì một năm mới đến với người Việt Nam chúng ta, một năm mới phước hạnh trong Chúa và như trong Nhã Ca 2:11 có chép


“Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi;”

Mùa đông đã qua đi, những gì lạnh giá của năm cũ đã biến mất và một năm mới đến với lời Chúa.

“Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ; Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!” Nhã ca 2:12-13


Cảm ơn Chúa vì một năm mới Chúa ban cho là một năm chiến thắng trong Chúa, một năm trong ý muốn tốt lành của Ngài. Như người Do Thái thường chúc mừng năm mới trong dịp tết của họ “sha-NA to-VAH” nghĩa là “Chúc mừng năm mới” và từ chúc mừng năm mới đó trong tiếng Do Thái, gần như có nghĩa là “năm mới tốt lành”. Xin Chúa ban cho quý vị một năm mới “sha-NA to-VAH” trong Chúa.


Cũng tại Đất Thánh, vào đêm đầu năm mới khi người Do Thái gặp một người đàn ông thì họ sẽ nói “Leshanah tovah tikatev vetichatem;” đối với một phụ nữ thì sẽ nói, “Leshanah tovah tikatevee vetichatemee”. Cả hai từ này đều có nghĩa là “Cầu mong bạn được khắc ghi và niêm phong trong một năm tốt lành”. Vào những lúc khác, sẽ chúc nhau “Gemar chatimah tovah” điều này có nghĩa là “Chúc cho bạn được ghi và niêm phong những phước hạnh trong sách sự sống”. Những lời chúc tuyệt vời này cũng xin gởi đến quý vị trong một năm mới được Chúa ban cho nhiều phước hạnh, bạn được ghi nhớ trong sách sự sống Chúa.


Và vào thời khắc đầu tiên của năm mới, người Do Thái thường cầu nguyện với Chúa lời cầu nguyện “Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Chúa của chúng tôi, là Vua của cả vũ trụ. Chúa là Đấng đã thánh hóa chúng tôi bởi các điều răn Ngài. Chúa đã nâng đỡ và gìn giữ mạng sống của chúng tôi. Đấng đã dẫn chúng tôi đến với thời điểm ( năm mới ) này.”


Nguyện xin Chúa sẽ luôn là đấng nâng đỡ, gìn giữ quý con cái Chúa trong một năm mới, phước hạnh bình an trong Chúa.


Muốn thật hết lòng.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page