top of page
Tìm kiếm

Chúc mừng ngày Lễ Độc Lập thứ 72 trên quê hương Israel.


Tất cả Cơ Đốc Nhân nói chung cũng như những người yêu mến miền đất đượm mật và sữa này nói riêng cùng đồng lòng hướng về Israel trong ngày lễ trọng đại này.

#happyIndependenceday #Independence #ngayledoclap #Israel #DoThai ận C

bottom of page