top of page
Tìm kiếm

CHẶNG III TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS NGÃ LẦN ĐẦU TIÊN.Xuôi theo đường Via Dolorosa, dưới Cổng vòm Ecce Homo và dọc theo khoảng 100 mét, rẽ trái gấp vào Đường Al-Wad đưa những người hành hương đến một nhà nguyện nhỏ bên trái, thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Armenia. Phía trên lối vào, một bức phù điêu bằng đá của Chúa Giêsu ngã xuống với thập giá của Ngài đánh dấu Trạm thứ Ba.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page