top of page
Tìm kiếm

CHẶNG IV TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS GẶP MẸ NGƯỜI.Trạm thứ tư bây giờ nằm liền kề với Trạm thứ ba nhưng trước năm 2008, chặng thứ tư này nằm cách xa hơn 25 mét so với chặng thứ ba và dọc theo Đường Al-Wad. Bức phù điêu bằng đá đánh dấu Nhà ga nằm trên lối vào sân trong của một nhà thờ Công giáo Armenia, trong hầm mộ của nhà thờ vẫn còn bức tranh khảm được mô tả một đôi dép, được cho là đại diện cho vị trí mà bà Maria đau buồn đang đứng.Bên trong nhà thờ thượng phụ Armenia nơi đặt hai trạm thánh giá Chúa ( trạm III và IV )Cổng vào nhà thờ thượng phụ Armenia nơi đặt hai trạm thánh giá Chúa ( trạm III và IV )Trạm Thứ Tư: Đôi xăng đan của mẹ Maria trên nền khảm thế kỷ thứ 5


Trạm thứ tư: Hình ảnh mô tả Chúa Giêsu sa ngã trong nhà thờ Armenia
Đĩa đồng đánh dấu trạm thứ tư và tranh điêu khắc mô tả cảnh Chúa Jesus gặp mẹ Ngài


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page