top of page
Tìm kiếm

CHẶNG IX TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ –CHÚA JESUS NGÃ XUỐNG LẦN THỨ 3.Tại đây người ta trở lại Nhà ga thứ bảy và rẽ phải dọc theo Souq Khan al-Zeit. Dưới 100 mét bên phải là bậc thang gồm 28 bậc đá rộng. Ở phía trên cùng, rẽ trái dọc theo một con đường ngoằn ngoèo khoảng 80 mét sẽ dẫn đến Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Coptic , nơi có trục của một cây cột La Mã bên trái lối vào đánh dấu lần ngã thứ ba của Chúa Giê-su. Gần đó là Nhà nguyện Coptic của St Helen. Ở bên trái của cây cột, ba bước dẫn đến một sân thượng là mái nhà của Nhà nguyện St Helena trong Nhà thờ Mộ Thánh.Giăng 19:16-17 chép “Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.” Tại nơi này Chúa Jesus đã ngã xuống lần thứ ba. Tại nơi Ngài ngã xuống vẫn còn một cây cột được bao bọc trong bức tường của Tòa Thượng phụ Coptic. Nơi này đánh dấu lần ngã thứ ba của Chúa Jesus và nằm phía sau của Nhà thờ Mộ Thánh. (Gioan 19,17)


Sự sa ngã lần thứ ba của Chúa Giêsu được tưởng niệm bằng một cột thời La Mã ở lối vào tu viện Coptic. Ở bên trái của cây cột, ba bậc thang dẫn đến một sân thượng là mái nhà của Nhà nguyện St Helena trong Nhà thờ Mộ Thánh. Ở đây, vào thời xưa chính là nơi sinh sống của một cộng đồng các tu sĩ Chính thống giáo người Ethiopia.


( Trạm thứ 9 – Người hành hương phải để lại những cây thánh giá lớn ở đây. )( Nhà thờ Chính thống giáo Queen Helen Coptic )( Một Linh Mục Coptic ngồi cạnh cột đánh dấu Trạm thứ chín. trục của một cây cột La Mã ở bên trái lối vào đánh dấu lần ngã thứ ba của Chúa Giê-su. )( Bên trong nhà thờ Coptic )


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

Opmerkingen


bottom of page