top of page
Tìm kiếm

CHẶNG VII TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI.Từ chặng 6 đi thêm 75 mét nữa đường dốc, tại giao lộ của Via Dolorosa với Souq Khan al-Zeit, hai nhà nguyện dòng Phanxicô, trong đó có một nhà nguyện mà phía trên đó có đánh dấu chặng đường thứ 7 thứ bảy của con đường Via Dolorosa. Vị trí của Trạm này đánh dấu ranh giới phía tây của Giê-ru-sa-lem vào thời Chúa Giê-su. Người ta tin rằng Chúa Jesus đã ra khỏi thành phố Giê-ru-sa-lem tại đây, qua Cổng Vườn, trên đường đến đồi Gô-gô-tha.NHÀ NGUYỆN FRANCISCANS. ( TRẠM THỨ 7 CỦA VIA DOLOROSA ).


Nhà nguyện của các tu sĩ dòng Phanxicô, còn được gọi là nhà ga số 7 của Via Dolorosa ngày nay, nằm ở nhà ga thứ bảy tại giao lộ giữa Via Dolorosa và Phố chợ Khan Az-Zeit. Trong lịch sử, đây là giao lộ giữa một con đường giao nhau của Aeria Capitolina (trước đây là Jerusalem của La Mã và Byzantine) và Cardo Maximus vào thời của Hoàng đế La Mã Hadrian.


Nhà nguyện này nằm ngay bên ngoài Cổng Phán xét vào thế kỷ thứ nhất , qua đó Chúa Giê-su rời thành phố Giê-ru-sa-lem để bị đóng đinh bên ngoài thành phố. Trước thế kỷ 16, vị trí này là trạm thứ 8 và cũng là trạm cuối cùng. Mặt tiền của Nhà nguyện Franciscans được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 nằm cạnh nhau và đánh dấu nơi Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai.Sau những hàng cột từ thời La mã thì là nhà nguyện thứ hai, tương ứng với vị trí của nhà ga 7 trên Via Dolorosa. Nội thất của nhà nguyện thứ hai, có một bức tượng bằng vàng tượng trưng cho Chúa Giêsu vác cây thánh giá nặng nề và đồ sộ.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamComments


bottom of page