top of page
Tìm kiếm

CHẶNG VIII TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ–CHÚA JESUS AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Ở JERUSALEMBăng qua Souq Khan al-Zeit đi tiếp khoảng 20 mét là lên một con phố hẹp hơn, Ga thứ 8 nằm đối diện với Chợ lưu niệm Ga VIII. Trên tường của một tu viện Chính thống giáo Hy Lạp, bên dưới vạch số là một tảng đá chạm khắc đặt ngang tầm mắt. Nó được phân biệt bởi một cây thánh giá Latinh bên cạnh các chữ cái Hy Lạp IC XC NI KA có nghĩa là “Chúa Jesus Chiến Thắng”.


Vào thời Chúa Giê-su, nơi đây là một cánh đồng trống trải giữa tường thành và đồi Golgotha, nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh. Đây là nơi những người phụ nữ của Jerusalem đứng và theo dõi sự kiện. Tân Ước kể lại: “Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi.” Lu-ca 23:27-28.Ngay nay chặng thứ tám của Via Colorosa được đánh dấu bằng biển đồng trên bức tường ngoài của một tu viện Chính thống giáo Hy Lạp, nơi đó có khắc một cây thánh giá nhỏ đã bị thời gian làm đen.


Dấu hiệu của nhà ga thứ tám là một phiến đá chạm khắc hình chữ thập Latinh và các chữ cái La Mã IC và XC đại diện cho các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của các từ Hy Lạp IHCOYC và XPICTOC lần lượt có nghĩa là “Chúa Giê-xu” và “Đấng Christ”. Dưới đây là từ NIKA – phiên bản La Mã hóa của NIKI trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là 'chiến thắng'. Và đó là cách NIKE, hãng đồ thể thao nổi tiếng, được kết nối với Chúa Giê-xu. Tác phẩm NIKE có nguồn gốc từ Nữ thần Chiến thắng của Hy Lạp. Như vậy, khẩu hiệu ghi ở đây có nghĩa là: “Chúa Giêsu Kitô chiến thắng”


Quả thật, Chúa chúng ta là Đấng Chiến Thắng, “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” Cô-lô-se 2:15.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page