top of page
Tìm kiếm

CHẶNG XII TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS CHẾT TRÊN THẬP GIÁ


( Chặng thứ 12 trong 14 chặng đường thánh giá Chúa nằm ngay bên dưới bàn thờ )


Cũng trong nhà thờ Mộ Thánh, nhà nguyện Chính thống giáo Hy Lạp được trang trí công phu hơn và ngay gian bên trái của đồi Gô-gô-tha, là Ga thứ mười hai. Tại đây có một đĩa bạc bên dưới bàn thờ đánh dấu nơi người ta tin rằng thập tự giá của Chúa Kitô đã đứng. Có thể chạm vào đá vôi ở đồi Canvê qua một lỗ tròn trên đĩa.( Trạm thứ mười hai: Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp nơi Chúa Jesus chịu đóng đinh. )( Trạm thứ mười hai: Cận cảnh cây thánh giá trong Nhà nguyện chịu đóng đinh )( Trạm thứ mười hai: Đĩa đánh dấu địa điểm truyền thống nơi đặt cây thánh giá của Chúa Giêsu, trong Nhà thờ bị đóng đinh )


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comentarios


bottom of page