top of page
Tìm kiếm

CHẶNG XIV CHẶNG CUỐI TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS ĐƯỢC ĐẶT TRONG MỘ.


( Mộ Chúa Jesus )

Từ cầu thang dốc khác ở phía sau bên trái của nhà nguyện Hy Lạp dẫn trở lại tầng trệt. Ở tầng dưới và bên trái, dưới trung tâm của mái vòm rộng lớn của nhà thờ, là một tượng đài bằng đá được gọi là edicule (“ngôi nhà nhỏ”), lối vào của nó có những hàng nến khổng lồ. Đây là chính là Mộ của Chúa Jesus , Trạm thứ mười bốn của Thập tự giá. Bia đá bao quanh ngôi mộ , nơi người ta tin rằng Chúa Giê-su đã nằm chôn cất trong ba ngày - và nơi ngài đã sống lại từ cõi chết vào sáng Chủ nhật Phục sinh.
Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nambottom of page