top of page
Tìm kiếm

"Chiếc thang bất động" tại Nhà Thờ Mộ Thánh
Tại Nhà Thờ Mộ Thánh Israel có một chiếc thang gỗ, bụi bặm, cũ kỹ, người ta gọi nó là “chiếc thang bất động” vì nó đã ở tại vị trí bên ngoài cửa sổ này gần 360 năm.


Vì tòa nhà được quản lý theo từng phần riêng biệt bởi sáu nhà thờ lâu đời nhất của Cơ đốc giáo khác nhau. Theo truyền thống quản lý phức tạp được gọi là “giữ nguyên hiện trạng” nên không ai trong số sáu nhà thờ quản lý địa điểm có thể đồng ý về việc ai sẽ sở hữu chiếc thang. Và vì vậy nó vẫn còn như vậy cho đến ngày nay.


Cái gọi là "chiếc thang bất động" đã được đặt bên ngoài cửa sổ tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Thành phố cổ của Jeruselam ít nhất là từ những năm 1750. Trải qua nhiều năm tháng, nó vẫn ở đó vì không biết mình “thuộc về ai”.


Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết nơi mà mình thuộc về và con đường mình phải đi. Xin chúc quý vị một ngày Thánh Nhật phước hạnh trong Chúa.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Kommentare


bottom of page