top of page
Tìm kiếm

CUỐN SÁCH THIÊNG LIÊNG NHẤT CỦA NGƯỜI DO THÁI – KINH TORAH.Có thể nói Kinh Torah là cuốn sách thiêng liêng nhất của Do Thái Giáo và của các tôn giáo lớn khác. Từ Torah ( Hebrew : תּוֹרָה ) có nghĩa là "Hướng dẫn", "Giảng dạy" hay là "Luật". Cuốn Kinh Thánh này là toàn bộ sự dạy dỗ, văn hóa và thực hành của người Do Thái.


Kinh Torah nói lên nguồn gốc của người Do Thái, sự kêu gọi, lựa chọn, thử thách, giao ước của họ với Thiên Chúa. Kinh Thánh Torah có 2 loại “ Torah viết” và “Torah truyền miệng”. Kinh Torah viết chính là 5 sách của Môi se và thường để ở dưới dạng cuộn. Dưới đây là một số các đặc điểm của một cuộn Kinh Torah viết.


- Cuốn sách Torah là cuốn sách linh thiêng nhất trong đạo Do Thái, cuốn sách này bao gồm 5 sách của Môi-se hay còn gọi là Ngũ Kinh Môi se.

- Có 304 805 chữ cái trong cuộn Kinh Torah.

- Mỗi trang có 42 dòng

- Các cuộn Kinh Torah phải được viết bởi một người chuyên viết Kinh, người này phải là người sùng đạo, được huấn luyện đặc biệt để viết. Người này được gọi là Sofer.

- Người chuyên ghi chép này phải biết hơn 4000 luật của Do Thái trước khi viết các cuộn Kinh Torah.

- Mất khoảng một năm để viết hết toàn bộ Torah Scroll.

- Nếu viết sai một chữ cái hoặc bị thiếu một chữ thì sẽ bỏ toàn bộ bản Kinh Torah và phải viết lại.

- Kinh Torah ngày nay trong hội đường của Do Thái được viết giống hệt như cách mà Kinh Torah được Moses viết lần đầu tiên cách đây 3.300 năm.

- Torah được làm bằng nhiều tờ giấy da được khâu lại với nhau để tạo thành một cuộn rất dài.

- Toàn bộ Kinh Torah được viết bằng tay, mỗi chữ cái được viết và tạo hình riêng biệt bằng bút lông và mực được pha chế đặc biệt.

- Kinh Torah được đọc ít nhất bốn lần một tuần trong các giáo đường Do Thái trên khắp thế giới.


Mục vụ Do Thái.


Comments


bottom of page