top of page
Tìm kiếm

Dâng hiến cho nhà Cầu nguyện cho các dân tộc JHOPFAN


Tạ ơn Chúa đã giúp Việt Nam chính thức trở thành 1 trong 24 quốc gia sáng lập Nhà Nguyện Cho Mọi Dân Tộc Jerusalem (Jerusalem House of Prayer for All Nations- JHOPFAN). Cám ơn tất cả các Hội thánh và cơ đốc nhân Việt Nam trong và ngoài nước đã dâng hiến 71.000 USD góp phần mua lại tòa nhà JHOPFAN này (trong những năm trước đây, JHOPFAN phải đi thuê).Nhà Nguyện Cho Mọi Dân Tộc Jerusalem được thành lập bởi mục sư Do Thái Tom Hess cách đây 31 năm trên Núi Olive- Jerusalem- Israel, theo sự mặc khải của Đức Thánh Linh (nơi Chúa Jesus cưỡi lừa vào thành Jerusalem- Mathiơ 21:15 và cũng chính là nơi Chúa ban Đại Mạng lệnh trước khi Ngài thăng thiên - Công vụ 1:8). Đây là trụ sở chính của nhà nguyện 24/7 và một số mục vụ khác của JHOPFAN. Trong hơn 31 năm qua, các con cái Chúa từ trên 150 quốc gia, dân tộc đã đến hiệp nhất cùng nhau cầu nguyện ngày và đêm cho Israel, cho mọi dân tộc trên thế giới theo 12 khu vực, tượng trưng cho 12 chi phái Israel, và chuẩn bị dọn đường đón Chúa Jesus tái lâm. Tại đây họ đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện hàng ngày cho khu vực Cửa Vàng/Cửa Đông (là khu vực chiến lược - nơi Chúa Jesus sẽ đi qua để vào thành David) trong đó có Việt Nam từ 6 giờ đến 8 giờ sáng.
Việc ra đời của nhà nguyện JHOPFAN gắn chặt với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Do Thái cũng như thế giới. JHOPFAN được thành lập ngày 1.10.1987 (đúng 800 năm sau khi thủ lĩnh đạo hồi Saladin tấn công Jerusalem vào ngày 2.10.1187). Vận mệnh của mỗi dân tộc trên thế giới đều có mối liên kết giao ước với Jerusalem (Exechien 5:5 “Chúa Jehova phán: Đây là thành Jerusalem; Ta đã đặt nó làm trung tâm của các dân tộc và của các nước chung quanh nó”).


Em Trần Bích Vân, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội làm chứng về việc dâng hiến cho nhà nguyện JHOPFAN (tháng 10.2018)Em Hoa, Hội Thánh Lời Sự Sống, làm chứng về việc dâng hiến cho nhà nguyện JHOPFAN. Tháng 11.2018

Comments


bottom of page