top of page
Tìm kiếm

Elul - Tháng 12 của lịch Do Thái - Tháng xưng tội & kiểm tra lại bản thân trước năm mới

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020

Elul là tháng cuối cùng của năm theo lịch Do Thái, tháng Elul thường xảy ra vào tháng 8-9 theo lịch Gregory và là tháng cuối cùng trước Rosh Hashanah ( năm mới của người Do Thái ). Đây là một tháng để chuẩn bị về mặt tinh thần cho Mùa Lễ Cao điểm của việc suy gẫm và ăn năn.Elul theo truyền thống là khoảng thời gian xem xét nội tâm và kiểm tra lại bản thân,điều này được gọi bằng tiếng Do Thái là cheshbon hanefesh - nghĩa đen của nó là “một bản kế toán của linh hồn”. Đây là những phần được tiến hành nhằm chuẩn bị cho năm mới Rosh Hashanah đến. Theo truyền thống Do Thái, người ta tin toàn thể nhân loại đều phải giải trình về công việc của mình và chịu phán quyết trước tòa án của Đức Chúa Trời. Những phong tục liên quan đến tháng Elul đều nhằm mục đích giúp trau dồi tư duy đúng đắn cho việc chuẩn bị này.

Có lẽ truyền thống Elul nổi tiếng nhất là thổi shofar mỗi ngày trong tuần sau các buổi lễ buổi sáng trừ ngày Sabat. Trước năm mới đến, thổi Shofar hằng ngày nhằm mục đích đánh thức mọi người khỏi sự tự mãn và thúc đẩy mọi người đến sự ăn năn.

Người ta cũng thường đọc Thi thiên 27, Thi thiên này nói về sự bảo đảm của sự che chở của Đức Chúa Trời và lời cầu xin rằng Đức Chúa Trời đừng bỏ rơi dân tộc Do Thái.. Thi Thiên này và lời cầu nguyện này được đọc hàng ngày trong tháng Elul.

Một số cộng đồng người Do Thái cũng bắt đầu đọc những lời cầu nguyện ăn năn tội được gọi là Selichot vào đầu tháng Elul, mặc dù phong tục Ashkenazi phổ biến nhất là chỉ đọc lại chúng trong những ngày ngay trước Rosh Hashanah.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


コメント


bottom of page