top of page
Tìm kiếm

ELUL - THÁNG 12 CỦA LỊCH DO THÁI - THÁNG XƯNG TỘI VÀ KIỂM TRA LẠI BẢN THÂN TRƯỚC NĂM MỚINhưng ngày này tại Do Thái là thời gian đầu của tháng Elul. Elul là tháng cuối cùng của năm theo lịch Do Thái, tháng Elul thường xảy ra vào tháng 8-9 theo lịch Gregory và là tháng cuối cùng trước Rosh Hashanah ( năm mới của người Do Thái ). Đây là một tháng để chuẩn bị về mặt tinh thần cho Mùa Lễ Cao điểm của việc suy gẫm và ăn năn.


Nguồn gốc của tháng Elul như là một tháng của ân sủng và lòng thương xót đặc biệt của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ thời Môi-se , vào năm 2448 kể từ khi tạo ra (1313 TCN) - năm đầu tiên sau khi người Do Thái rời khỏi Ai Cập.


Bảy tuần sau cuộc xuất hành, dân Y-sơ-ra-ên nhận Kinh Thánh Torah tại Núi Sinai và ký kết giao ước vĩnh cửu với Đức Chúa Trời là dân được Ngài chọn. Nhưng chỉ 40 ngày sau, khi Môi-se vẫn còn ở trên núi, họ đã vi phạm mối quan hệ đặc biệt của họ với Đức Chúa Trời bằng cách thờ một con bò vàng. Khi xuống núi và chứng kiến sự vi phạm của họ, Môi-se đã đập vỡ hai tấm bia đá trên đó có ghi Mười Điều Răn; sau đó ông trở lại Núi Sinai trong 40 ngày thứ hai để cầu xin Đức Chúa Trời thay mặt cho Israel.


Vào sáng sớm ngày 1 của tháng Elul , Môi-se một lần nữa lên núi Sinai, mang theo những tấm bia đá mà ông đã đẽo, theo lệnh của Chúa, để Đức Chúa Trời ghi lại Mười Điều Răn. Trên ngọn núi, Đức Chúa Trời cho phép Môi-se "nhìn thấy lưng của Ta, nhưng không phải khuôn mặt của Ta" (mà Maimonides giải thích là nhận thức về thực tại của Đức Chúa Trời chứ không phải bản chất của Ngài) - điều gần nhất mà bất kỳ con người nào từng biết về Đức Chúa Trời - và dạy cho Môi-se bí mật về "Mười ba đặc tính của lòng thương xót" của Ngài ( Xuất Ê-díp-tô-ký 33:8 ).


Lần thứ ba, Môi-se ở trên núi trong 40 ngày, từ ngày 1 của tháng Elul cho đến ngày 10 của tháng Tishrei ( Yom Kippur ), trong thời gian đó Ngài đã được Đức Chúa Trời hết lòng tha thứ và hòa giải với dân Y-sơ-ra-ên. Kể từ đó, tháng Elul được coi là "tháng của lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa."


Elul theo truyền thống là khoảng thời gian xem xét nội tâm và kiểm tra lại bản thân, điều này được gọi bằng tiếng Do Thái là cheshbon hanefesh - nghĩa đen của nó là “một bản kiểm toán của linh hồn”. Đây là những phần được tiến hành nhằm chuẩn bị cho năm mới Rosh Hashanah đến. Theo truyền thống Do Thái, người ta tin toàn thể nhân loại đều phải giải trình về công việc của mình và chịu phán quyết trước tòa án của Đức Chúa Trời. Những phong tục liên quan đến tháng Elul đều nhằm mục đích giúp trau dồi tư duy đúng đắn cho việc chuẩn bị này.Có lẽ truyền thống Elul nổi tiếng nhất là thổi shofar mỗi ngày trong tuần sau các buổi lễ buổi sáng trừ ngày Sabat. Trước năm mới đến, thổi Shofar hằng ngày nhằm mục đích đánh thức mọi người khỏi sự tự mãn và thúc đẩy mọi người đến sự ăn năn.


Người ta cũng thường đọc Thi thiên 27, Thi thiên này nói về sự bảo đảm của sự che chở của Đức Chúa Trời và lời cầu xin rằng Đức Chúa Trời đừng bỏ rơi dân tộc Do Thái.. Thi Thiên này và lời cầu nguyện này được đọc hàng ngày trong tháng Elul.


Một số cộng đồng người Do Thái cũng bắt đầu đọc những lời cầu nguyện ăn năn tội được gọi là Selichot vào đầu tháng Elul, mặc dù phong tục Ashkenazi phổ biến nhất là chỉ đọc lại chúng trong những ngày ngay trước Rosh Hashanah.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page