top of page
Tìm kiếm

Giáo dục Do Thái – Sự giáo dục trên Nền Tảng Kinh ThánhCó thể nói nguyên nhân lớn nhất của sự thông minh mà người Do Thái đang có là vì họ là những người đầu tiên tiếp xúc với Kinh Thánh.


Về chỉ số IQ - chỉ số thông minh cũng vậy, theo sự khảo sát gần đây, nếu chỉ số thông minh IQ trung bình của thế giới là 100, thì IQ của người Do Thái gần đến 118. Người ta cũng nói rằng nếu chỉ số thông minh IQ tối thiểu cho một thiên tài là 140, thì trong nhân loại trung bình cứ 1000 có được 4 người, còn với người Do thái, cứ 1000 người, có được suýt soát 29 người.


Trên mọi lĩnh vực từ khoa học, kỹ thuật, chính trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, y học, triết học, văn học, mỹ thuật, kịch nghệ, âm nhạc, ... đều có những nhân vật đầu bảng. Chỉ nói riêng phương diện tin học thì cũng đã có hai nhân vật mà mỗi bạn trẻ đều biết: Người sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google, Sergey Brin, và người sáng lập ra mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg, cũng đều là người Do thái.


Chắc hẳn có rất nhiều câu hỏi xoay quanh sự thông minh của người Do Thái như: liệu người Do Thái có “gen” thông minh hơn hẳn không? Tại sao người Do Thái lại có truyền thống hiếu học và tỷ lệ biết chữ rất cao? Tại sao người Do Thái lại đi tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, luật, khoa học chính trị…?


Một giả thuyết phổ biến trong một bài luận một vài năm trước đây gọi là Thiên Tài người Do Thái của tác giả Charles Murray, người tạo ra ý tưởng về siêu gen. Ông viết rằng “một cái gì đó trong gen giải thích chỉ số IQ rất cao của người Do Thái. Nhưng một lý thuyết mới đã nổi lên của Robert Aumann, một người Do Thái đoạt giải Nobel Kinh tế (Lý thuyết trò chơi) vào năm 2005. Ông cho rằng điều tạo ra các thiên tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và cụ thể là học Kinh Thánh Do Thái.


Giáo dục Do Thái (Hebrew: חינוך, Chinukh) là một loại hình giáo dục dựa trên nguyên lý, nguyên tắc, và luật lệ tôn giáo mà Chúa ban cho dân Do Thái. Người Do Thái nổi tiếng với tên gọi Dân tộc của Sách, người Do Thái rất quan tâm đến giáo dục mà thực tế thì Kinh Thánh, nền tảng của dân tộc này dạy họ phải coi trọng sự giáo dục cho con cái mình. Giá trị của giáo dục được đánh gia cao trong nền văn hóa Do Thái và người Do Thái rất coi trọng về việc học Kinh Thánh Torah.


Trong lịch sử Do Thái, truyền thống giáo dục Do Thái bắt đầu từ thời đại Cựu Ước trong Kinh Thánh. Kinh Thánh mô tả mục đích giáo dục Do Thái chính là biết cách thờ phượng Thiên Chúa. Chính vậy Thờ Phượng Thiên Chúa là nền tảng để giáo dục con người. Chính vì vậy Cha Mẹ Do Thái dạy cho con cái những bài cầu nguyện với Chúa căn bản và những gì Kinh Thánh răn dạy trong lúc còn nhỏ. Kinh Thánh còn dặn bảo những bậc phụ huynh phải truyền đạt đạo đức Do Thái, đức tin Do Thái và giá trị của người Do Thái cho con cái họ. Các giáo lý của Kinh Thánh có ảnh hưởng quan trọng đến giáo dục Do Thái. Vì lý do này, giáo dục Do Thái bắt nguồn từ Kinh Thánh và sự đặc biệt của họ xuất phát từ sự thờ phượng Thiên Chúa.


Tổ phụ dân Do Thái là Áp-ra-ham được Chúa chọn lựa để ban phước và như Kinh Thánh ông được chọn để răn dạy con cái thờ phượng Chúa “Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” (Sáng thế ký 18:18-19)


Một trong những nghĩa vụ cơ bản của người Cha người Do Thái là hướng dẫn con cái họ học hành. Nghĩa vụ dạy dỗ con cái được Môi se truyền lại cho dân Do Thái như là luật lệ. Kinh Thánh chép “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; Khá ân cần dạy dỗ điều đó Cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” (Phục truyền luật lệ ký 6:4-9)


Ngoài ra, trẻ em cũng được dạy dỗ phải tìm kiếm lời khuyên của cha mẹ và những người đi trước "Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho." (Phục Truyền Luật Lệ 32: 7). Chính vì vậy mà dân tộc này bị tản lạc khắp thế giới hơn 2000 năm mà họ vẫn không hề bị thay đổi văn hóa, lối sống, ngôn ngữ của dân tộc họ.


Lời Chúa có dạy “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,” (II Ti-mô-thê 3:16). Thực sự dân tộc Do Thái họ được như vậy đúng cũng chỉ có từ việc học Kinh Thánh. Ngày nay chúng ta cũng có Lời Chúa ở trong tay mình. Xin Chúa dùng lời Chúa để thay đổi chúng ta và thế hệ con cháu chúng ta qua lời của Ngài.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

Theo wiki, btgcp.gov.vn
Comments


bottom of page