top of page
Tìm kiếm

Giê-ru-sa-lem phần 1


Giê-ru-sa-lem là một thành phố tập trung ba tôn giáo lớn của thế giới. Nhiều người cho rằng đây là trung tâm của thế giới. Hãy cũng khám phá thành phố xinh đẹp này qua 6 phần của đoạn video.

Comments


bottom of page