top of page
Tìm kiếm

Giê-ru-sa-lem phần 5Giê-ru-sa-lem là một thành phố tập trung ba tôn giáo lớn của thế giới. Nhiều người cho rằng đây là trung tâm của thế giới. Hãy cũng khám phá thành phố xinh đẹp này qua phần 5 của đoạn video.

Comentarios


bottom of page