top of page
Tìm kiếm

Hôm nay “YOM HAMEYUCHAS” - Ngày được chọn - Cầu nguyện cho một dân tộc được lựa chọn


Hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày 2 tháng Sivan, năm 5781 theo lịch Do Thái. Ngày hôm nay, ngày 2 của tháng Sivan trên lịch Do Thái được gọi là Yom HaMeyuchas (Ngày được lựa chọn, ngày được chỉ định, hay ngày phân biệt). Điều này xảy ra vì chính vào ngày hôm nay, sau khi Môi se lên núi Si-nai-i, Đức Chúa Trời đã nói cùng với Môi se về sự lựa chọn của Chúa cho dân tộc Do Thái và dặn ông nói lại với dân tộc Do Thái “Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy

bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, CÁC NGƯƠI LÀ DÂN THUỘC RIÊNG VỀ TA, vì cả thế gian đều thuộc về ta. CÁC NGƯƠI SẼ THÀNH MỘT NƯỚC THẦY TẾ LỄ, cùng MỘT DÂN TỘC THÁNH CHO TA.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 4-6). Yom HaMeyuchas (Ngày của sự lựa chọn) là ngày nhắc nhớ đến sự lựa chọn của Chúa dành cho dân tộc Do Thái. Cho đến ngày hôm nay, dân tộc này vẫn là dân tộc được chọn lựa của Ngài. Giê-rê-mi 24:6 có chép “Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ nầy, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa.”. Thật vậy, mắt Chúa luôn chú ý đến dân tộc này vì lời hứa của Ngài dành cho tổ phụ của họ. Những ngày này, đất nước Do Thái đang trải qua thời điểm bị sự tấn công của những thế lực thù địch. Buổi cầu nguyện vào tối thứ sáu cuối cùng của tháng Ramadan vùa qua trên Núi Đền, bởi sự kích động của các nhóm khủng bố, bao gồm Hamas, bạo loạn đã bùng nổ trên Núi Đền, với hàng ngàn người tham gia, ném đá và bắn pháo hoa vào lực lượng cảnh sát tại hiện trường. 17 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình. Tối Chúa Nhật, trước ngày Yom Yerushalayim (Ngày Jerusalem) những người Palestin đã tiếp tục ném đá vào những người cảnh sát cùng những người cầu nguyện tại Núi đền, vẫy cờ khủng bố.

Buổi cầu nguyện cho đất nước Israel tại bức tường than khóc

Nghiêm trọng hơn nữa, trong vòng 36 giờ qua đã có hơn 1000 quả tên lửa đã bắn xuống đất nước Do Thái, đã có người chết và nhiều người bị thương bởi những cuộc tấn công vào dân tộc này. Sự thù địch đối với dân tộc Do Thái từ nhiều thời đại vẫn không hề hết, họ đã trải qua nhiều lần bị diệt chủng, bị tản lạc, bị đuổi ra khỏi vùng đất mà Chúa ban cho họ. Hôm nay, ngay lúc này họ đã bị hàng ngàn quả tên lửa của sự thù hận bắn phá… Nhưng dẫu thế nào, hoàn cảnh ra sao thì đây vẫn là dân tộc được Chúa chọn lựa, đúng vào ngày hôm nay cách đây 1313 TCN, Chúa đã nói với họ “.. các ngươi là dân thuộc riêng về Ta” bởi đó mà ngày này được gọi là “NGÀY ĐƯỢC CHỌN” Yom HaMeyuchas. Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta gắn bó với dân tộc Do Thái qua lời hứa “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Sáng thế ký 12:3. Vì vậy hãy cầu nguyện cho dân tộc này “Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.” Thi Thiên 122:6. Ngay lúc này đây, dân tộc Do Thái đang bị sự tấn công, đang cần lời cầu nguyện của các con cái Chúa trên thế giới. Không chỉ chúng ta được “thới thạnh” khi cầu hòa bình cho dân tộc này mà vì “thế gian nhờ dân tộc này mà được phước”. Nguyện xin sự bình an đến với Jerusalem, sự bình an đến Israel và “Các ngươi là kẻ yêu Giê-ru-sa-lem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giê-ru-sa-lem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó.” Ê-sai 66:10-11. Xin hãy cùng hiệp lòng, dành ít phút để cầu nguyện cho dân tộc này, một dân được lựa chọn của Chúa.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/

#mụcvụdothái #hộithánhlờisựsốngviệtnam #Mục_vu_do_thai #Hội_thánh_lời_sự_sống_việt_nam #Yom_HaMeyuchas #Ngày_được_chọn #cầu_nguyện_cho_israel #cầu_nguyện #pray #dantocduocluachon

#dân_tộc_được_lựa_chọn

bottom of page