top of page
Tìm kiếm

HỌC THUYẾT VỀ SỰ SÁNG TẠO VĨNH VIỄN CỦA NGƯỜI DO THÁI.Kinh Thánh chép “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Sáng thế ký 1:1


Một nguyên tắc cơ bản của Do Thái giáo là TOÀN BỘ SỰ TỒN TẠI được tạo ra bởi Đức Chúa Trời , và sự sáng tạo là "một cái gì đó từ hư vô". Mọi thứ - vật chất và năng lượng, không gian và thời gian, thậm chí cả khái niệm "tồn tại" cũng được tạo ra được tạo ra từ trạng thái hoàn toàn hư vô trước đó. Sự sáng tạo là sự tạo ra thứ gì đó từ hư không (tiếng Do Thái: b'riah yesh mei-ayin ). Một b'riah đích thực không xuất hiện từ tiền thân của nó; không có gì dự đoán nó hoặc thậm chí gợi ý khả năng của nó. Đúng hơn, nó là một cái gì đó hoàn toàn mới, một hiện tượng hoàn toàn chưa từng có.


Đây không chỉ là sự thật - nó có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà người Do Thái nhận thức về bản thân và sự tồn tại của chính họ. Có nghĩa là không có gì, ngoại trừ Đức Chúa Trời, chắc chắn rằng không có tiên đề, mô thức, định luật hoặc thực tế nào hạn chế quyền tự do tuyệt đối của Đức Chúa Trời; rằng mọi thứ đang có, chỉ là do Đức Chúa Trời đã biến nó thành như vậy.Hơn nữa, sự sáng tạo không phải là một hành động chỉ diễn ra một lần, sau đó thế giới tự tồn tại, giống như một người thợ mộc đóng một cái tủ và bỏ đi. Đúng hơn, Đức Chúa Trời liên tục tạo ra thế giới, liên tục buộc nó ra khỏi trạng thái hư vô ban đầu để trở thành tồn tại và sự sống. Nếu luồng sinh khí này ngừng lại dù chỉ trong giây lát, thì tất cả sẽ trở về hư vô tuyệt đối. Như cách người Do Thái vẫn nói trong những lời cầu nguyện hàng ngày, “Đức Chúa Trời đổi mới trong sự tốt lành của Ngài mỗi ngày, liên tục hành động“ ban đầu ”.


Bằng cách thiết kế vũ trụ của Ngài để vận hành theo cách như vậy, Đấng Tạo Hóa giao cho chúng ta quyền làm chủ quá khứ cũng như tương lai của chúng ta. Khi hiện tại của chúng ta thay đổi theo hướng, quá khứ được đổi mới theo sau cũng có thể thay đổi. Mỗi khoảnh khắc mới trở thành dòng xoáy của tất cả những gì đã từng và sẽ xảy ra.


Tại mọi thời điểm, thế giới là duy nhất bởi vì Đức Chúa Trời đã chủ động mong muốn tạo ra nó. Nhưng học thuyết về sự sáng tạo vĩnh viễn có nghĩa là tại mọi thời điểm, thế giới là theo cách duy nhất bởi vì Đức Chúa Trời chủ động mong muốn tạo ra nó. Không thể có tình huống "vô vọng", không có khoảnh khắc "vô nghĩa", chính khoảnh khắc này, với tất cả những hoàn cảnh tương tự của nó, chỉ vừa mới được đưa ra khỏi hư vô tuyệt đối bởi một Đấng Tạo Hóa có mục đích, Đấng là nguồn gốc của điều tốt lành cuối cùng.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page