top of page
Tìm kiếm

Hồ Ga-li-lê Đầy trở lại sau hơn 20 nămVào kỳ Lễ Phục Sinh năm 2020 vừa qua mực nước của Hồ Galilee đã đầy trở lại sau nhiều năm hạn hán. Người ta coi đây là một phép lạ vì sau 5 năm hạn hán, mực nước đã hạ xuống thấp nhất trong lịch sử vào năm 2017.

Hồ Galilee là nơi cung cấp khoảng 25% lượng nước dùng cho đất nước Do Thái, nhà nước Do Thái có rất ít nguồn nước tự nhiên vì vậy họ đã xây dựng một nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt lớn nhất thế giới tại biển Địa Trung Hải. Nhà máy này cung cấp khoảng 70% lượng nước dùng của cả đất nước. Người Do Thái cũng tái chế khoảng 86% lượng nước thải để có thể dùng cho nông nghiệp. Họ cũng phát minh ra công nghệ tưới nhỏ giọt nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn nước mà họ có.


Biển Hồ Ga-li-lê là ranh giới của nước Do Thái về phía đông. Trong bản dịch Việt Ngữ, hồ Ga-li-lê trong thời Cựu Ước được gọi theo tiếng Hebrew là biển Ki-nê-rết (Dân Số Ký 34:11)., cũng gọi là Biển hồ Ghê-nê-sa-rết (Lu-ca 5:1). Hoặc Hồ Ti-bê-ri-át mà Tin Lành Giăng ghi là biển Ti-bê-ri-át (Giăng 6:1, 23) dựa theo tên của thành phố Tiberias được Hê-rốt Đại Đế xây dựng trên bờ phía tây của hồ Ga-li-lê khoảng 20 năm trước khi Chúa giáng sinh.

Được gọi là Biển Hồ hay biển Galilee vì là nó rộng như biển chứ đây là hồ nước ngọt. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, vùng đất Ga-li-lê được nhắc lần đầu tiên trong sách Dân Số Ký đoạn 34:11. Đức Chúa Trời cho Môi-se biết biên cương của lãnh thổ mà Ngài sẽ ban cho dân Do Thái làm sản nghiệp.

Đây là nơi ghi dấu nhiều về lịch sử dân Do Thái và là nơi Chúa sống cũng như thi hành nhiều phép lạ của Chúa Jesus. Người ta nói, giữa cơn đại dịch Covit biển hồ đã Phục Sinh trở lại trong lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam. https://www.mucvudothai.org/


Comments


bottom of page