top of page
Tìm kiếm

Hành Trình Về Đất Hứa – Giếng Nước Nơi Ê-li-sa-bét Ra Lấy Nước


Hành Trình Về Đất Hứa – Giếng Nước Nơi Ê-li-sa-bét Ra Lấy Nước
Hành Trình Về Đất Hứa – Giếng Nước Nơi Ê-li-sa-bét Ra Lấy Nước

Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống – Nơi có nhà của Ê-li-sa-bét là núi Giu-đa y như Kinh Thánh có chép trong sách tin lành Lu-ca 1: 39-40: Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét.Mục sư Phạm Tuấn Nhượng đang phiên dịch cho đoàn
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng đang phiên dịch cho đoàn

Hiện nay ngôi nhà của Ê-li-sa-bét vẫn còn ở chỗ cũ, tên nơi này là núi Giu-đa nhìn xa xa có núi của Herzl tên người sáng lập phong trào Zion mà ngày hôm qua đoàn Việt Nam đã tham quan.

Bên ngoài tòa nhà xây trên giếng nước
Bên ngoài tòa nhà xây trên giếng nước

– Huỳnh Trần Ngọc Hùng –

Comments


bottom of page