top of page
Tìm kiếm

HANUKKAH – LỄ HỘI ÁNH SÁNG CỦA DÂN DO THÁI.Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 25 tháng Kislev năm 5784 năm nay theo lịch Do Thái chính là ngày người dân Do Thái sẽ bắt đầu một kỳ lễ gọi là LỄ HỘI ÁNH SÁNG người Do Thái gọi đây là Hanukkah hay là Chanukah. Đây là kỳ lễ kéo dài 8 ngày vào mùa đông của người Do Thái với việc thắp sáng hằng đêm menorah cùng với lời cầu nguyện đặc biệt.


Lễ hội ánh sáng Hanukkah là lễ hội kỷ niệm việc tái lập sự thờ phượng, dâng của lế lễ lên cho Đức Chúa Trời trong thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho Đền thờ thứ hai ở Giê-ru-sa-lem. Từ Hanukkah trong tiếng Do Thái nghĩa là “sự dâng hiến”, đây là kỳ lễ quan trọng của người Do Thái được thiết lập gần như là mới nhất.


Theo đó, vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, thánh địa Do Thái bị cai trị bởi người Seleukos (người Syria-Hy Lạp). hoảng năm 200 trước Công nguyên, Judea - còn được gọi là Vùng đất của Israel - nằm dưới sự kiểm soát của Antiochus III, vua Seleucid của Syria. Con trai ông vua Seleukos Antiochos IV Epiphanes đã đặt đạo Do Thái ra ngoài vòng pháp luật, cho dựng những tượng thần Hy Lạp bên ngoài Ngôi đền thiêng của Jerusalem và ra lệnh cho người Do Thái phải thờ các vị thần của họ. Vào năm 168 trước Công nguyên, binh lính của ông đã tấn công Jerusalem , tàn sát hàng ngàn người và xúc phạm Đền thờ thứ hai linh thiêng của thành phố bằng cách dựng một bàn thờ thần Zeus và hiến tế lợn trong các bức tường thiêng của nó.


Đối đầu với mọi khó khăn, một nhóm nhỏ những người Do Thái trung thành nhưng được trang bị vũ khí kém, dẫn đầu là Judah the Maccabee , đã đánh bại một trong những đội quân hùng mạnh nhất trên trái đất. Họ đã đánh đuổi quân Hy Lạp khỏi vùng đất này, chiếm lại Đền Thánh ở Jerusalem và tái hiến đền thờ cho việc phục vụ Đức Chúa Trời.


Theo Tamud khi họ tìm cách thắp sáng Menorah của Đền thờ (ngọn nến bảy nhánh), họ chỉ tìm thấy một ít dầu ô liu duy nhất đã thoát khỏi sự ô uế của người Hy Lạp. Nhưng thật kỳ diệu, họ thắp sáng menorah trong tám ngày dù dầu đó chỉ đủ thắp sáng một ngày. Người Do Thái tin rằng đây là phép lạ từ Đức Chúa Trời nên những nhà hiền triết Do Thái đã quyết định tổ chức Lễ Hội Ánh Sáng hằng năm trong tám ngày nhằm để nhớ đến tám ngày đèn được thắp sáng.


Ngày nay, Menorah là tên gọi chung cho đèn bảy ngọn hoặc đèn chín ngọn. Kiểu mẫu đèn mà Chúa dạy dùng trong đền thờ có bảy ngọn, riêng đèn được dùng trong Lễ Hội Ánh Sáng có chín ngọn và được gọi là đèn Hanukkah. Menorah chứa chín ngọn lửa, một trong số chín ngọn đó được gọi là shamash “người phục vụ” và được sử dụng để đốt tám ngọn lửa khác.


Mỗi một ngày trong kỳ lễ hội, người Do Thái thắp sáng một ngọn đèn cho đến ngày thứ tám, cả tám ngọn đều được thắp sáng.


Lễ hội này có nhiều ý nghĩa như là sự nhắc nhở dân tộc này không được sợ hãi mà phải đứng lên để đối diện với niềm tin của mình. Nhắc nhở người Do Thái phải thực hiện những điều răn của Chúa và phải phục vụ Đức Chúa Trời của dân tộc mình.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page