top of page
Tìm kiếm

ISRAEL ĐƯỢC GỌI LÀ VÙNG ĐẤT “ĐƯỢM SỮA VÀ MẬT” TRONG CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI DO THÁI.Khi Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se tại bụi gai cháy, Ngài cho ông biết rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên và đưa họ đến một "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật” ( Xuất ê-díp-tô-ký 3:8 ). Mật ong ở đây (và những nơi khác ở Kinh thánh) thường được hiểu là nói đến mật hoa quả, cụ thể là mật cây chà là—chứ không phải mật ong.


1) Nachmanides 2 viết rằng từ khóa trong câu thơ là "chảy , đượm" Cây ăn quả mọc ở nhiều địa hình khác nhau, nhưng sản phẩm của chúng chỉ tràn đầy mật hoa khi đất đai đặc biệt màu mỡ, khi cây cối được nuôi dưỡng đặc biệt tốt.


Tương tự như vậy, vật nuôi sống sót trong nhiều môi trường sống, nhưng chỉ tràn đầy sữa khi chúng ở trên đồng cỏ đặc biệt màu mỡ.


Do đó, “xứ đượm sữa và mật” là dấu hiệu và biểu tượng của một điều tốt lành hơn—sự phì nhiêu của Đất Hứa.


2) Midrash 3 giải thích rằng sữa tượng trưng cho chất lượng vượt trội, hương vị đậm đà và bổ dưỡng. Mật ong tượng trưng cho vị ngọt. Sự tốt lành của Y-sơ-ra -ên vừa bổ dưỡng vừa dễ chịu.


3) Một số người chỉ ra rằng mật ong và sữa có chung một phẩm chất nghịch lý. Mật ong là kosher , mặc dù nó được sản xuất bởi một loại côn trùng không phải là kosher. Sữa là kosher, mặc dù nó đến từ một con bò có thịt không được ăn cùng với sữa.


Sự tốt lành của Y-sơ-ra-ên thường đến từ những nơi ít được mong đợi nhất.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#đượm_sữa_và_mật

bottom of page