top of page
Tìm kiếm

Israel 101- Sự thật về nhà nước Do Thái


Một số sự thật về nhà nước Do Thái: Tôn giáo, chính trị, sự thành lập, địa lý, lịch sử, văn hoá... Một tài liệu khảo cứu rất hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về Israel. Các bạn có thể tải tại đây

Comments


bottom of page