top of page
Tìm kiếm

Israel trong Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017


Tại diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 (VDF) với chủ đề "tăng năng suất-đòn bẩy cho phát triển bền vững", ông Amnon Ofen, Giám đốc NaanDanJain , chuyên gia nông nghiệp và thủy lợi Israel đã có bài tham luận về nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp với nguồn lực sử dụng ít hơn. Ông Amnon đã chia sẻ những kinh nghiệm hết sức thực tiễn về các phương thức, cách tiếp cận để đẩy mạnh nông nghiệp cao ở Israrel cũng như đề xuất những hướng giải quyết cụ thể để nâng cao giá trị sản xuất cũng như chất lượng cho nông nghiệp Việt Nam.  Việt Nam có thể nâng cao năng suất và xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả dựa trên kinh  nghiệm của Israel và quốc tế.  “Nên thành lập các trung tâm đào tạo và các đơn vị nghiên cứu và phát triển cho công nghệ nông nghiệp tiên tiến; có cơ chế khuyến khích và trợ cấp với công nghệ nông nghiệp mới; phát triển nông nghiệp chính xác, tự động hóa; xây dựng các dự án tích hợp quy mô lớn tầm cỡ khu vực về nông nghiệp từ nguồn nước tới bộ rễ”, ông A​mnon nói.  Hội thảo có sự tham gia chủ trì của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bộ ban ngành, các tổ chức quốc tế và đông đảo các sứ quán tại Việt Nam.

Tại diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 (VDF) với chủ đề "tăng năng suất-đòn bẩy cho phát triển bền vững", ông Amnon Ofen, Giám đốc NaanDanJain , chuyên gia nông nghiệp và thủy lợi Israel đã có bài tham luận về nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp với nguồn lực sử dụng ít hơn. Ông Amnon đã chia sẻ những kinh nghiệm hết sức thực tiễn về các phương thức, cách tiếp cận để đẩy mạnh nông nghiệp cao ở Israrel cũng như đề xuất những hướng giải quyết cụ thể để nâng cao giá trị sản xuất cũng như chất lượng cho nông nghiệp Việt Nam.


Việt Nam có thể nâng cao năng suất và xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả dựa trên kinh nghiệm của Israel và quốc tế.


“Nên thành lập các trung tâm đào tạo và các đơn vị nghiên cứu và phát triển cho công nghệ nông nghiệp tiên tiến; có cơ chế khuyến khích và trợ cấp với công nghệ nông nghiệp mới; phát triển nông nghiệp chính xác, tự động hóa; xây dựng các dự án tích hợp quy mô lớn tầm cỡ khu vực về nông nghiệp từ nguồn nước tới bộ rễ”, ông A​mnon nói.


Hội thảo có sự tham gia chủ trì của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bộ ban ngành, các tổ chức quốc tế và đông đảo các sứ quán tại Việt Nam.

תגובות


bottom of page