top of page
Tìm kiếm

Kỉ niệm 75 nảm giải phóng trại tập trung Auschwitz

Hình ảnh hiếm về 'trại tử thần' của phát xít Đức, 75 năm sau ngày giải phónghttps://thanhnien.vn/video/the-gioi/hinh-anh-hiem-ve-trai-tu-than-cua-phat-xit-duc-75-nam-sau-ngay-giai-phong-145121.html


bottom of page