Tìm kiếm

Kỉ niệm 75 nảm giải phóng trại tập trung Auschwitz

Hình ảnh hiếm về 'trại tử thần' của phát xít Đức, 75 năm sau ngày giải phónghttps://thanhnien.vn/video/the-gioi/hinh-anh-hiem-ve-trai-tu-than-cua-phat-xit-duc-75-nam-sau-ngay-giai-phong-145121.html