top of page
Tìm kiếm

Kỷ niệm ngày Độc lập Israel


Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau kỉ niệm 71 năm Độc lập của đất nước Israel. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhớ về những con người đã ngã xuống - 23741 người cả nam giới và nữ giới để bảo vệ vùng đất Do Thái từ năm 1860. Đây là năm mà các khu phố đầu tiên được xây dựng bên ngoài tường rào an toàn của Jerusalem. 3156 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố kể từ khi thành lập nhà nước Israel năm 1848

Nguồn: Israel Ministry of Foreign AffairsComments


bottom of page