top of page
Tìm kiếm

Khi một người Do Thái đến Israel, họ không phải để viếng thăm, nhưng trở về nhà !!!


Khi một người Do Thái đến Israel, họ không phải để viếng thăm, nhưng trở về nhà !!!

🇮🇱Israel không chỉ là một quốc gia có mặt trên bản đồ của thế giới, nhưng ISRAEL CÓ LỊCH SỬ được viết trước thời đại, theo những Lời đã chép trong Kinh Thánh, là cách mà chúng ta biết Chúa- NGÀI ĐANG LÀM GÌ VÀ SẼ LÀM GÌ với ĐẤT HỨA và DÂN TỘC đã được chọn.


Ngày hôm nay, Chúa mong muốn thiết lập VƯƠNG QUỐC của Ngài. Israel vẫn mãi là Israel🔯Israel đang trên đường trở về NHÀ và được phục hồi. Tin Mừng vẫn đang được rao giảng cho đến tận cùng đất với các Phước Lành phong phú kèm theo. Haleluja!

Comments


bottom of page