top of page
Tìm kiếm

Kinh Thánh - Cuốn sách vĩ đại nhất thế giới về khoa họcNhà thần học Herbert W. Armstrong thường nói rằng “thí nghiệm khoa học đầu tiên” của con người diễn ra trong Vườn Địa đàng, đó là khi Adam và Eve quyết định ăn trái cấm. "Họ quyết định bác bỏ mặc khải do Thượng đế truyền đạt, và thực hiện thí nghiệm khoa học đầu tiên!” Armstrong đã viết.


Phương pháp chính xác của A-đam và Ê-va là gì? Họ trước hết đã bác bỏ mặc khải, thứ hai là đã sử dụng cách quan sát, thứ ba đã sử dụng thử nghiệm, và cuối cùng là họ sử dụng lý trí của con người. Và đó chính xác là phương pháp “khoa học” được sử dụng bởi khoa học hiện đại ngày nay!


Hành động mở đầu này trong lịch sử loài người đã hình thành nền tảng cho hành trình tìm kiếm kiến thức thường ấn tượng nhưng khó hiểu và sai lầm của con người. Từ thời A-đam, con người đã thực hành một phương pháp khoa học dựa vào suy luận của con người và bác bỏ sự mặc khải từ Đức Chúa Trời qua Kinh thánh.


Cách tiếp cận này đặc biệt rõ ràng trong nghiên cứu của con người về vũ trụ. Giá như các nhà thiên văn học, cả trong quá khứ và hiện tại, tham khảo Kinh thánh. Họ sẽ sửng sốt trước những gì Lời Đức Chúa Trời tiết lộ về vũ trụ lẫn các từng trời nơi mà loài người mong mỏi được biết đến.


Kinh thánh tiết lộ một lượng chi tiết đáng ngạc nhiên về vũ trụ, cũng như những nỗ lực đáng chú ý của loài người - nhưng lại bị nhầm lẫn - để hiểu nó. Như Armstrong đã giải thích , có hai phương pháp thu nhận kiến thức hoàn toàn khác nhau.


Một là đạt được kiến thức bằng cách hoàn toàn dựa vào sự quan sát, thử nghiệm và lý trí của con người. Đây là con đường mà con người đi. Mặc dù phương thức giáo dục này có thể dẫn đến một số khám phá đáng chú ý nhưng nó chắc chắn sẽ đưa ra những kết luận phi lý như niềm tin rằng toàn bộ vũ trụ chỉ đơn giản là "bùng nổ" để tồn tại từ hư không.


Cách thứ hai là kiến thức vật chất được lọc qua và giải thích bởi sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Kinh thánh là nền tảng của mọi kiến thức. Đây là phương pháp được các trước giả kinh thánh vĩ đại sử dụng. Giê-rê-mi, Ê-sai có phải là nhà thiên văn học không? Môi-se và Gióp phải chăng là nhà vũ trụ học chuyên nghiệp? Không, hoàn toàn không phải nhưng trong một số khía cạnh, các bài viết của họ đã đi trước các nhà khoa học vĩ đại như Isaac Newton và Galileo hàng nghìn năm.


Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà các trước giả của Kinh thánh có những hiểu biết sâu sắc về vũ trụ mà những người khác thiếu?


Những người này đã dựa vào sự mặc khải từ Đức Chúa Trời! Họ đã lắng nghe Đấng tạo ra vũ trụ! Không giống như A-đam, tổ tiên của chúng ta, họ nắm lấy cây mặc khải bằng cách tuân theo luật pháp và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức”, người khôn ngoan nhất trên Trái đất đã từng viết (Châm ngôn 1: 7).


A-đam lấy cho mình cây biết điều thiện và điều ác. Đó là một cây kiến thức - nhưng là một kiến thức có giá trị hỗn hợp nguy hiểm, một thứ dẫn đến những kết luận sai hoàn toàn, dựa trên sự từ chối Chúa.


Còn đối với cây kia? Nó là cây sự sống— nhưng nó cũng là cây tri thức, dựa trên sự mặc khải của Đức Chúa Trời. “… Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều…” (1 Sa-mu-ên 2: 3). “Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đỗi tôi không với kịp!” nếu chỉ bằng phương tiện của con người (Thi thiên 139: 6).


Cũng vậy, hai cây hay hai con đường của sự hiểu biết đang ở trước mặt chúng ta nhưng chỉ có một người thực sự mở ra những bí mật của vũ trụ. Bạn chọn đi con đường nào? Nguyện xin Chúa giúp để chúng ta chọn cho mình con đường đúng phải đi để không phải bị lầm lạc.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai/


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #khoahocvakinhthanh #kinhthanh

bottom of page