top of page
Tìm kiếm

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ VÙNG ĐẤT ISRAEL? - YSRAEL - TRUNG TÂM TRONG KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
“Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn, Và có lòng thương xót bụi đất nó. Bấy giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va, Và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn, Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.” Thi Thiên 102: 13-16


Vùng đất Israel là một nơi kỳ diệu, nơi Chúa Cứu Thế Jesus đã sống và đi lại tại đó. Đây là vùng đất mà chúng ta có thể thấy Kinh Thánh sống động và bùng cháy trong bạn. Đây cũng là vùng đất của tương lai bởi vì có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh cho vùng đất này vẫn chưa được ứng nghiệm. Hãy để mắt đến Si-ôn, đất thánh của Đức Chúa Trời. Người Do Thái là thước đo của Đức Chúa Trời, đường viền của Đức Chúa Trời, bản thiết kế của Đức Chúa Trời, cho những gì Ngài đang thực hiện ở phần còn lại của thế giới.


Các vùng đất của Israel là nơi quan trọng nhất trên trái đất. Thành phố quan trọng nhất không phải là Washington hay Moscow, mà là Jerusalem. Mảnh đất quan trọng nhất, không phải là Mỹ mà là Israel nhỏ bé, có kích thước bằng với bang New Jersey.ISRAEL – TRUNG TÂM CỦA MỌI TRUNG TÂM.


ISRAEL – TRUNG TÂM ĐỊA LÝ “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Kìa là thành Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt nó giữa các dân tộc, và các nước bao xung quanh nó.” ( Ê-xê-chi-ên 5: 5 ). Israel, được gọi là "cái rốn của trái đất", có vị trí chiến lược ở trung tâm của ba lục địa.


ISRAEL – TRUNG TÂM CỦA SỰ MẶC KHẢI. Từ đất này, đất của Môi-se, các tiên tri và các sứ đồ, Lời của Đức Chúa Trời đã đến với muôn dân.


ISRAEL – TRUNG TÂM CỦA TÂM LINH. Tại Bethlehem, Chúa Giê-xu được sinh ra. Tại Nazareth, Ngài đã trưởng thành. Tại Ga-li-lê, Ngài đi bộ và giảng dạy trên sườn núi và bên cạnh Biển. Tại Giê-ru-sa-lem, Chúa của chúng ta đã bị đóng đinh, chôn cất và sống lại từ cõi chết. Từ Núi Ô-li-ve Ngài thăng thiên. Và đến Núi Ô-liu, Ngài sẽ trở lại; Trước tiên, chân của Ngài sẽ chạm xuống Núi Ô-liu ( Xa-cha-ri 14: 4 ).


ISRAEL – TRUNG TÂM TIÊN TRI. Lời tiên tri là “lịch sử được viết trước.” Vùng đất Y-sơ-ra-ên là vùng đất duy nhất thuộc về dân Đức Chúa Trời và thuộc về vĩnh cửu. Các chi tiết về tương lai của người Do Thái cũng được ghi lại rất tỉ mỉ trong Kinh thánh . Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời đang làm gì, hãy nghiên cứu Y-sơ-ra-ên và dân tộc của Ngài.


ISRAEL – TÂM BÃO. Trung Đông, cụ thể là Israel, là điểm rắc rối lớn nhất thế giới. Kinh Thánh cho biết “ Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc.” ( Xa-cha-ri 12: 3 ), và thực sự chúng ta thấy trong bản tin hàng ngày những đám mây bão táp tập hợp ở Ha-ma-ghê - đôn nơi mà Kinh Thánh có lời tiên tri về trận chiến cuối cùng, khi mà nhiều nước tập họp lại để tranh chiến với dân của Chúa.ISRAEL – CŨNG LÀ TRUNG TÂM HÒA BÌNH. Chúng ta được Kinh Thánh yêu cầu “Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.” ( Thi thiên 122: 6 ). Sẽ không bao giờ có hòa bình trên trái đất cho đến khi có hòa bình ở Jerusalem, cho đến khi Chúa Jesus, Hoàng tử của Hòa bình, cai trị và trị vì từ Jerusalem. Khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem, chúng ta đang cầu nguyện lời cầu nguyện cho dân Do Thái “Dù vậy, hãy đến với Chúa Jesus” Chúng tôi muốn Chúa của chúng tôi trị vì từ Si-ôn, ngồi trên ngai của Đa-vít.


ISRAEL – MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ LÀ TRUNG TÂM CỦA VINH QUANG. Khi Chúa của chúng ta trở lại, tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng ( Mi-chê 2: 3 ). Giê-ru-sa-lem sẽ là thành phố thủ đô không chỉ của Y-sơ-ra-ên mà của toàn thế giới, và Lời của Chúa sẽ phát ra từ Si-ôn ( Ê-sai 2: 3 ). Chúa Giê-su sẽ trị vì từ Giê-ru-sa-lem ( Lu-ca 1:32 ).


Và YSRAEL CHÍNH LÀ TRUNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH ĐỨC CHÚA TRỜI.Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


コメント


bottom of page