top of page
Tìm kiếm

LÝ DO NGƯỜI DO THÁI ĐỘI KHĂN CHOÀNG CẦU NGUYỆN KHI HỌ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA VÀ TRONG NHÀ HỘI.

Tiên tri A-mốt đã tuyên bố trong A-mốt 4:12 “…ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” . Truyền thống Do Thái giáo giải thích điều này có nghĩa là một người cần phải chuẩn bị trước khi cầu nguyện, việc chuẩn bị này bao gồm cả việc chuẩn bị quần áo đặc biệt, như thể một người đang gặp một chức sắc quan trọng.


Ngoài ra, việc cầu nguyện của người Do Thái ngày nay là thay thế cho các của lễ trên bàn thờ trong Đền Thánh . Cũng như các thầy tế lễ mang lễ vật mặc lễ phục đặc biệt, chúng ta cũng nên cầu nguyện trong trang phục đặc biệt. Đây chính là một trong những lý do mà người do thái che đầu bằng khăn choàng cầu nguyện trong khi cầu nguyện.


HÀNH ĐỘNG KHIÊM TỐN.


Lý do chính để che đầu bằng khăn cầu nguyện là để thể hiện hành động khiêm tốn rằng có một Đức Chúa Trời tôn kính ở trên.


Ngoài ra, Zohar nói rằng một người cần phải che đầu của mình, bao gồm cả mắt, bằng khăn choàng cầu nguyện trong khi cầu nguyện để anh ta không nhìn vào Shechinah ( nơi có sự hiện diện thánh khiết của Chúa )


HAI LỚP CHE ĐẦU.


Ngoài những lý do đã đề cập ở trên, nhiều người cẩn thận cầu nguyện với hai lần che đầu, bằng mũ kính sợ Chúa ( Kippah ) và khăn choàng cầu nguyện nằm trên kippah của họ .


Do ngày nay Đền Thờ Do Thái không còn nữa nên nhiều nghi lễ trong đền thờ đã không còn. Vì vậy, ngày nay việc cầu nguyện của người Do Thái rất quan trọng, đây là việc làm thay cho các nghi lễ được cử hành trong Đền Thánh. Trong Talmud thì các thầy tế lễ thượng phẩm đội hai sự che đầu, một là Kippah và một là khăn choàng cầu nguyện khi phục vụ trong Đền Thánh.


Ngoài ra, trong Midrash (Bereishit Rabbah 14: 9. )cho rằng rằng linh hồn được gọi bằng năm cái tên: nefesh (linh hồn), ruach (hồn), neshamah (hơi thở), chayah (sự sống) và yechidah (điểm khác biệt ).


Những người theo thuyết Kabbalists ( thần bí ) giải thích rằng năm cái tên này thực sự là năm cấp độ khác nhau của linh hồn. Nefesh là sinh lực của bản thân vật lý; ruach là cảm xúc bản thân và “tính cách”; neshamah là bản thể trí tuệ; chayah là cái tôi siêu lý trí — trụ sở của ý chí, ham muốn, cam kết và đức tin; và yechidah là bản chất của linh hồn vì nó được kết hợp với nguồn gốc của linh hồn chính là bản chất đơn nhất của Đức Chúa Trời.


Trong khi ba cấp độ thấp hơn của linh hồn hoạt động từ bên trong cơ thể, thì hai cấp độ cao hơn, chayah và yechidah , hoạt động từ trên cao. Những người theo thuyết Kabbalists giải thích rằng việc đội một chiếc khăn che đầu đôi phản ánh hai mức độ cao hơn của tâm hồn.


Với người Do Thái thì khăn choàng cầu nguyện được đeo trên đầu trong suốt thời gian cầu nguyện. Điều thú vị là, hầu hết các cộng đồng Ashkenazic có phong tục đợi đến khi kết hôn dùng khăn choàng cầu nguyện. Điều này dựa trên tuyên bố của Talmudic rằng những người chưa kết hôn không phải đội một chiếc khăn sudra (vải) trên đầu. Dựa trên điều này, nhiều Ashkenazim có phong tục không trùm khăn choàng cầu nguyện trước khi kết hôn.


Đối với một người đàn ông trẻ, độc thân, đội khăn choàng cầu nguyện như vậy sẽ là tự phụ, trái ngược với sự khiêm tốn mà người ta muốn đạt được.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page